Ines Kostić


Statenlid

Ines Kostić (Hilversum) zet zich in voor een plantaardige, duurzame samenleving, waarbij zowel mensen als andere dieren zich in vrijheid en een gezonde leefomgeving kunnen ontwikkelen. Of het nu gaat om biodiversiteit, culturele diversiteit of seksuele, gender en sekse-diversiteit: diversiteit ziet ze als rijkdom dat we moeten koesteren en waar we als samenleving sterker van kunnen worden.

Als Statenlid in Noord-Holland is ze verantwoordelijk voor o.a. de dossiers water, leefbaarheid, gezondheid, milieu, grondbeleid, landbouw en visserij, bodemdaling, dierenwelzijn, (circulaire) economie (inclusief arbeidsmarkt en onderwijs), inkoop, cultuur en Europa.

Naast haar werk als Statenlid werkt ze als internationaal coördinator voor de internationale tak van de Partij voor de Dieren, waarbij ze zich met planeet- en dierenbeschermers over de hele wereld inzet voor positieve verandering voor dieren, natuur en milieu.

In haar vrije tijd geniet ze het liefst van hedendaagse kunst.

Gerelateerd

Coro­nasteun aan Vogel- en zoog­die­ren­opvang De Toevlucht

Gedeputeerde Dierenwelzijn Ilse Zaal en Statenlid Ines Kostić van de Partij voor de Dieren hebben op Dierendag een bedrag van 11.000 euro overhandigd aan Vogelopvang De Toevlucht in Amsterdam. Het geld is vrijgekomen naar aanleiding van een voorstel van de Partij voor de Dieren. Ook andere opvangcentra voor wilde dieren ontvangen coronasteun. De provincie Noord-Holland heeft een budget van 160.000...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws