Ines Kostić


Statenlid

Ines Kostić (Hilversum) zet zich in voor een plantaardige, duurzame samenleving, waarbij zowel mensen als andere dieren zich in vrijheid en een gezonde leefomgeving kunnen ontwikkelen. Of het nu gaat om biodiversiteit, culturele diversiteit of seksuele, gender en sekse-diversiteit: diversiteit ziet ze als rijkdom dat we moeten koesteren en waar we als samenleving sterker van kunnen worden.

Als statenlid in Noord-Holland is ze verantwoordelijk voor o.a. de dossiers water, leefbaarheid, gezondheid, milieu, grondbeleid, landbouw en visserij, bodemdaling, dierenwelzijn, (circulaire) economie (inclusief arbeidsmarkt en onderwijs), inkoop, cultuur en Europa.

Naast haar werk als statenlid werkt ze als internationaal coördinator voor de internationale tak van de Partij voor de Dieren, waarbij ze zich met planeet- en dierenbeschermers over de hele wereld inzet voor positieve verandering voor dieren, natuur en milieu.

In haar vrije tijd geniet ze het liefst van hedendaagse kunst.

Gerelateerd

Succes: PvdD dwingt kriti­scher provin­ciaal beleid rond biomassa af

Dankzij vragen en een motie van de Partij voor de Dieren gaat provincie Noord-Holland vanaf nu strengere eisen stellen aan provinciale investeringen in biomassa. De partij heeft bijna de hele Staten meegekregen in het kritischer kijken naar biomassa. Daarnaast heeft ze een scopewijziging van het investeringsfonds Duurzame Energie (PDENH) voor elkaar gekregen én een breder debat over biomassa (gepl...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws