Ines Kostić


Statenlid

Ines Kostić (Hilversum) zet zich in voor een plantaardige, duurzame samenleving, waarbij zowel mensen als andere dieren zich in vrijheid en een gezonde leefomgeving kunnen ontwikkelen. Of het nu gaat om biodiversiteit, culturele diversiteit of seksuele, gender en sekse-diversiteit: diversiteit ziet ze als rijkdom dat we moeten koesteren en waar we als samenleving sterker van kunnen worden.

Als Statenlid in Noord-Holland is ze verantwoordelijk voor o.a. de dossiers water, leefbaarheid, gezondheid, milieu, grondbeleid, landbouw en visserij, bodemdaling, dierenwelzijn, (circulaire) economie (inclusief arbeidsmarkt en onderwijs), inkoop, cultuur en Europa.

Naast haar werk als Statenlid werkt ze als internationaal coördinator voor de internationale tak van de Partij voor de Dieren, waarbij ze zich met planeet- en dierenbeschermers over de hele wereld inzet voor positieve verandering voor dieren, natuur en milieu.

In haar vrije tijd geniet ze het liefst van hedendaagse kunst.

Gerelateerd

PvdD pleit met succes voor minder zwerfvuil langs vaarwegen en oevers

De Partij voor de Dieren kreeg maandag in de vergadering van Provinciale Staten (PS) de toezegging van gedeputeerde Olthof dat hij gaat kijken naar de mogelijkheden om de kosten voor een sterkere aanpak van zwerfafval langs vaarwegen, oevers en ‘overige wegen’ (parallelle wegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen) te financieren. In de PS-vergadering werd de Nota Infrastructurele Kapita...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws