Ines Kostić


Statenlid

Ines Kostić (Hilversum) zet zich in voor een plantaardige, duurzame samenleving, waarbij zowel mensen als andere dieren zich in vrijheid en een gezonde leefomgeving kunnen ontwikkelen. Of het nu gaat om biodiversiteit, culturele diversiteit of seksuele, gender en sekse-diversiteit: diversiteit ziet ze als rijkdom dat we moeten koesteren en waar we als samenleving sterker van kunnen worden.

Als Statenlid in Noord-Holland is ze verantwoordelijk voor o.a. de dossiers water, leefbaarheid, gezondheid, milieu, grondbeleid, landbouw en visserij, bodemdaling, dierenwelzijn, (circulaire) economie (inclusief arbeidsmarkt en onderwijs), inkoop, cultuur en Europa.

Naast haar werk als Statenlid werkt ze als internationaal coördinator voor de internationale tak van de Partij voor de Dieren, waarbij ze zich met planeet- en dierenbeschermers over de hele wereld inzet voor positieve verandering voor dieren, natuur en milieu.

In haar vrije tijd geniet ze het liefst van hedendaagse kunst.

Gerelateerd

Provincie Noord-Holland zegt finan­ciële steun wildopvang toe

Nu de begroting voor volgend jaar in de vergadering van Provinciale Staten op 11 november definitief is vastgesteld, is ook het geld voor opvangcentra van wilde dieren definitief verzekerd. Het bedrag van 200.000 euro is er gekomen dankzij de inzet van de Partij voor de Dieren. Het is het resultaat van het stellen van kritische Statenvragen over dit onderwerp en inbreng bij de coalitieonderhandeli...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws