Ines Kostić


Statenlid

Ines Kostić (Hilversum) zet zich in voor een plantaardige, duurzame samenleving, waarbij zowel mensen als andere dieren zich in vrijheid en een gezonde leefomgeving kunnen ontwikkelen. Of het nu gaat om biodiversiteit, culturele diversiteit of seksuele, gender en sekse-diversiteit: diversiteit ziet ze als rijkdom dat we moeten koesteren en waar we als samenleving sterker van kunnen worden.

Als Statenlid in Noord-Holland is ze verantwoordelijk voor o.a. de dossiers water, leefbaarheid, gezondheid, milieu, grondbeleid, landbouw en visserij, bodemdaling, dierenwelzijn, (circulaire) economie (inclusief arbeidsmarkt en onderwijs), inkoop, cultuur en Europa.

Naast haar werk als Statenlid werkt ze als internationaal coördinator voor de internationale tak van de Partij voor de Dieren, waarbij ze zich met planeet- en dierenbeschermers over de hele wereld inzet voor positieve verandering voor dieren, natuur en milieu.

In haar vrije tijd geniet ze het liefst van hedendaagse kunst.

Gerelateerd

Succes: Noord-Holland verbiedt gebruik land­bouwgif glyfosaat

Provincie Noord-Holland gaat vanaf november het gebruik van landbouwgif glyfosaat (ook wel bekend als Roundup) op provinciegrond verbieden. De Partij voor de Dieren (PvdD) pleit daar al sinds 2007 voor. Tot in april verwees de provincie de PvdD steeds naar het Rijk en Europa, en wilde zelf niet ingrijpen. Nu neemt de provincie het voorstel toch over. “Fijn dat de provincie tot inkeer is gekomen. D...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws