Ines Kostić


Statenlid

Ines Kostić (Hilversum) zet zich in voor een plantaardige, duurzame samenleving, waarbij zowel mensen als andere dieren zich in vrijheid en een gezonde leefomgeving kunnen ontwikkelen. Of het nu gaat om biodiversiteit, culturele diversiteit of seksuele, gender en sekse-diversiteit: diversiteit ziet ze als rijkdom dat we moeten koesteren en waar we als samenleving sterker van kunnen worden.

Als Statenlid in Noord-Holland is ze verantwoordelijk voor o.a. de dossiers water, leefbaarheid, gezondheid, milieu, grondbeleid, landbouw en visserij, bodemdaling, dierenwelzijn, (circulaire) economie (inclusief arbeidsmarkt en onderwijs), inkoop, cultuur en Europa.

Naast haar werk als Statenlid werkt ze als internationaal coördinator voor de internationale tak van de Partij voor de Dieren, waarbij ze zich met planeet- en dierenbeschermers over de hele wereld inzet voor positieve verandering voor dieren, natuur en milieu.

In haar vrije tijd geniet ze het liefst van hedendaagse kunst.

Gerelateerd

Provincie gaat dier-, natuur- en mili­eu­vrien­de­lijke inves­te­ringen inbrengen in samen­wer­kings­or­ga­ni­satie 12 provincies

Gedeputeerde Stigter zegde de Partij voor de Dieren toe om bij het Interprovinciaal Overleg (IPO) in te brengen dat de provincie meer investeringen wil in onderzoek naar alternatieven voor het doden van dieren in het wild die voor (vermeende) overlast zorgen. Nu is daar maar een beperkt deel van het faunaonderzoeksbudget voor beschikbaar. Statenlid Ines Kostić van de Partij voor de Dieren: “Het I...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws