Ines Kostić


Statenlid

Ines Kostić (Hilversum) zet zich in voor een plantaardige, duurzame samenleving, waarbij zowel mensen als andere dieren zich in vrijheid en een gezonde leefomgeving kunnen ontwikkelen. Of het nu gaat om biodiversiteit, culturele diversiteit of seksuele, gender en sekse-diversiteit: diversiteit ziet ze als rijkdom dat we moeten koesteren en waar we als samenleving sterker van kunnen worden.

Als Statenlid in Noord-Holland is ze verantwoordelijk voor o.a. de dossiers water, leefbaarheid, gezondheid, milieu, grondbeleid, landbouw en visserij, bodemdaling, dierenwelzijn, (circulaire) economie (inclusief arbeidsmarkt en onderwijs), inkoop, cultuur en Europa.

Naast haar werk als Statenlid werkt ze als internationaal coördinator voor de internationale tak van de Partij voor de Dieren, waarbij ze zich met planeet- en dierenbeschermers over de hele wereld inzet voor positieve verandering voor dieren, natuur en milieu.

In haar vrije tijd geniet ze het liefst van hedendaagse kunst.

Gerelateerd

Partij voor de Dieren ziet moge­lijk­heden om geiten­hou­derij Enkhuizen tegen te houden en vraagt provincie om actie

De Partij voor de Dieren ziet mogelijkheden om de vestiging van een omstreden geitenhouderij in Enkhuizen te stoppen, op basis van een eerdere rechterlijke uitspraak in een andere gemeente. De partij roept de provincie op om met spoed de gemeente hierop te wijzen en te sturen op het intrekken van de omgevingsvergunning. De gemeente Enkhuizen heeft op 23 december 2020 een omgevingsvergunning verl...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws