Ines Kostić


Statenlid

Ines Kostić (Hilversum) zet zich in voor een plantaardige, duurzame samenleving, waarbij zowel mensen als andere dieren zich in vrijheid en een gezonde leefomgeving kunnen ontwikkelen. Of het nu gaat om biodiversiteit, culturele diversiteit of seksuele, gender en sekse-diversiteit: diversiteit ziet ze als rijkdom dat we moeten koesteren en waar we als samenleving sterker van kunnen worden.

Als Statenlid in Noord-Holland is ze verantwoordelijk voor o.a. de dossiers water, leefbaarheid, gezondheid, milieu, grondbeleid, landbouw en visserij, bodemdaling, dierenwelzijn, (circulaire) economie (inclusief arbeidsmarkt en onderwijs), inkoop, cultuur en Europa.

Naast haar werk als Statenlid werkt ze als internationaal coördinator voor de internationale tak van de Partij voor de Dieren, waarbij ze zich met planeet- en dierenbeschermers over de hele wereld inzet voor positieve verandering voor dieren, natuur en milieu.

In haar vrije tijd geniet ze het liefst van hedendaagse kunst.

Gerelateerd

Provincie gaat meer moge­lijk­heden onder­zoeken om in te grijpen bij Tata Steel

In de commissievergadering NLG (Gezondheid) op maandag 19 april '21 over het RIVM-onderzoek Gezondheidsonderzoek IJmond deed gedeputeerde Olthof de toezegging om juristen te laten onderzoeken of het voorzorgsbeginsel gebruikt kan worden om als provincie meer in te kunnen ingrijpen in de uitstoot van Tata Steel. Statenlid Kostić van de Partij voor de Dieren vroeg daarnaar. Zij kreeg ook de toezegg...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws