Ines Kostić


Statenlid

Ines Kostić (Hilversum) zet zich in voor een plantaardige, duurzame samenleving, waarbij zowel mensen als andere dieren zich in vrijheid en een gezonde leefomgeving kunnen ontwikkelen. Of het nu gaat om biodiversiteit, culturele diversiteit of seksuele, gender en sekse-diversiteit: diversiteit ziet ze als rijkdom dat we moeten koesteren en waar we als samenleving sterker van kunnen worden.

Als Statenlid in Noord-Holland is ze verantwoordelijk voor o.a. de dossiers water, leefbaarheid, gezondheid, milieu, grondbeleid, landbouw en visserij, bodemdaling, dierenwelzijn, (circulaire) economie (inclusief arbeidsmarkt en onderwijs), inkoop, cultuur en Europa.

Naast haar werk als Statenlid werkt ze als internationaal coördinator voor de internationale tak van de Partij voor de Dieren, waarbij ze zich met planeet- en dierenbeschermers over de hele wereld inzet voor positieve verandering voor dieren, natuur en milieu.

In haar vrije tijd geniet ze het liefst van hedendaagse kunst.

Gerelateerd

Succes: geiten­hou­derij Enkhuizen gaat niet door!

Na veel verzet van burgers en Partij voor de Dieren Noord-Holland, heeft de gemeente Enkhuizen besloten om de Omgevingsvergunning in te trekken voor een geitenhouderij met 2.000 geiten. Statenlid Kostic: ‘Het intrekken van de vergunning is geweldig nieuws. Zowel voor de dieren als voor mensen. De geitenhouderij valt gewoon onder de categorie vee-industrie en die moeten we afbouwen, niet verder op...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws