Amen­dement Alle MRA-acti­vi­teiten in het kader van eerlijk oplossen van klimaat-en natuur­crises


PvdD, SP

13 november 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 november 2023, ter behandeling van Nieuwe MRA Agenda 2024-2028 (VD-55);

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

de zinssnede in de antwoordbrief:

Daarbij realiseren wij ons terdege dat een goede samenwerking zich niet in alle opzichten laat vatten in prestatie-indicatoren, maar wel dat verantwoord kan worden wat de samenwerking oplevert. Voorop staat daarbij dat de samenwerking in MRA-verband zich richt op díe onderwerpen die de deelnemers afzonderlijk niet kúnnen realiseren.”

te vervangen door:

Daarbij realiseren wij ons terdege dat een goede samenwerking zich niet in alle opzichten laat vatten in prestatie-indicatoren, maar wel dat verantwoord kan worden wat de samenwerking oplevert. Voorop staat daarbij dat de samenwerking in MRA-verband zich richt op díe onderwerpen die de deelnemers afzonderlijk niet kúnnen realiseren. Bij alles wat we vanuit de MRA gaan doen is het in ieder geval belangrijk dat we rekening houden met de toekomstige en jongere generaties en de klimaat- en natuurcrises niet verergeren, maar juist zoveel mogelijk eerlijk en in samenhang tegengaan.

Toelichting

We hebben volgens wetenschap te maken met ernstige natuur- en klimaatcrises die ons voortbestaan bedreigen en hoge kosten met zich meebrengen als we niet snel genoeg handelen. Daarom is het belangrijk dat we aan MRA meegeven dat het, ongeacht wat we binnen MRA komende jaren gaan doen, van groot belang is om alles in het licht van de urgentie van het eerlijk en in samenhang oplossen van de klimaat- en natuurcrisis te zien. Dat scheelt op termijn ook kosten. Dit is ook in lijn met het coalitieakkoord en de wens van een meerderheid van Noord-Hollanders volgens de laatste burgerpeiling. Het recht van jongeren en toekomstige generaties op een leefbare toekomst mag niet vergeten worden.


Ines Kostić

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement MRA: Alle ontwikkelingen zoveel mogelijk natuurinclusief

Lees verder

Amendement Belangrijke transitie in de landbouw niet vergeten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer