Lightrail

Mobiliteit

Wij staan voor mobiliteitskeuzes die een minimale impact op natuur en milieu hebben. Wij willen eerlijke prijzen, waarbij die impact op natuur en milieu is meeberekend. De auto is nu vaak goedkoper dan de bus of de trein. Vliegen is veel goedkoper dan de trein. Dat strookt niet met de werkelijke kosten voor de aarde.

De Partij voor de Dieren is tegen het korte termijndenken en het asfalt-automatisme van de gevestigde politiek. De natuur is de grote verliezer bij de aanleg van meer wegen. Van het totale budget van de provincie Noord-Holland wordt meer dan 40% aan asfalt besteed, en dat is veel te veel. Onze fractie strijdt voor een provincie die investeert in natuur, in plaats van meer asfalt.

De fractie voert in Noord-Holland daarom actie tegen nieuwe wegen, dient moties in voor alternatieve bestedingen en belastingen, voorstellen voor provinciale milieuzones, en maakt zich hard voor meer investeringen in fietsinfrastructuur en OV in plaats van asfalt.