Afdeling Noord-Holland


De Noord-Hollandse afdeling van de Partij voor de Dieren bestaat sinds 1 februari 2015. Op die dag vond onze eerste afdelingsvergadering plaats en is het eerste afdelingsbestuur gekozen voor de zittingstermijn van drie jaar. Na de afdelingsvergadering van 21 februari 2021 heeft het afdelingsbestuur de volgende samenstelling:

Jaap Hollebeek - voorzitter
Lydia de Jong - secretaris
Hennie Stevens - penningmeester
Rutger Sypkens - algemeen bestuurslid
Gina Pizzuti - algemeen bestuurslid

In Noord-Holland gebeurt veel en er is groei! En er wordt heel veel voor dieren, natuur en milieu gedaan. Om op zoveel mogelijk plaatsen vertegenwoordigd te zijn, werken we met lokale en regionale werkgroepen. Er zijn er nu acht: Alkmaar en omstreken, Amstelveen, Amsterdam, Haarlem en omstreken, Gooi en Vecht, Noord-Kennemerland, West-Friesland en Zaanstreek-Waterland. In verkiezingstijd zijn de werkgroepen actief met campagne voeren, daarbuiten organiseren zij met behulp van vrijwilligers, met regelmaat evenementen om de Partij voor de Dieren nog meer stem te geven. Zoals met filmvertoningen, flyer acties en lezingen. Daarnaast zorgen bestuur en werkgroepen voor ondersteuning van onze volksvertegenwoordigers in de gemeenteraden van Alkmaar, Amsterdam en Zaanstad, de Provinciale Staten van Noord-Holland, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Hoogheemraadschap Rijnland.

Wil je meer over ons weten? Of actief worden bij een van de werkgroepen of in je eigen woonplaats? Neem dan contact met ons op via noordholland@partijvoordedieren.nl of met de werkgroep bij jou in de buurt.

Vacature algemeen bestuurslid afdeling Noord-Holland

Beste partijgenoot,

We zijn op zoek naar een betrokken en enthousiast partijlid dat het afdelingsbestuur van Noord-Holland als algemeen bestuurslid wil gaan versterken.

Wat doet het bestuur?

 • Werving van potentiële volksvertegenwoordigers voor de Gemeenteraad, Provinciale Staten en de Waterschappen
 • Campagneactiviteiten coördineren
 • Informatiebijeenkomsten organiseren
 • Ondersteunen en coördineren van onze (op dit moment 8) werkgroepen
 • Organiseren van de jaarlijkse afdelingsvergadering
 • Leden van informatie voorzien, betrekken bij activiteiten en organiseren nieuwe leden bijeenkomsten
 • Selectie van gemeenten voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen
 • Deelname aan sollicitatiecommissies
 • Samenstellen/deelname provinciale/gemeentelijke programmacommissies

Wat vragen we?

Als bestuurder van de provinciale afdeling Noord-Holland wil je samen met de overige bestuursleden de groei van de afdeling verder vorm geven. Wij verwachten dat je goed op de hoogte bent van wat er in Noord-Holland speelt met betrekking tot de kernthema’s van onze partij: dieren, natuur en milieu. Daarnaast verwachten we uitstekende bestuurlijke en communicatieve vaardigheden, volledige instemming met de doelstellingen van onze partij, teamspirit en enthousiasme. Verder ben je van onbesproken gedrag en woonachtig in de provincie Noord-Holland. Na een fase van aspirant lidmaatschap van het bestuur vindt benoeming plaats voor een periode van drie jaar. De gemiddelde tijdsbesteding voor een algemeen bestuurslid is 4 uur per week, incidenteel kan dit meer zijn.

Als bestuurslid herken je je in de keuze om niet in de termen van links of rechts te willen opereren, omdat de Partij voor de Dieren het overstijgende belang van dieren, natuur en milieu vertegenwoordigt. Van bestuursleden wordt verwacht dat zij zich als bestuurslid dienstbaar kunnen maken aan de verwezenlijking van de missie van de Partij voor de Dieren door het verder ontwikkelen van de vereniging.

Er liggen een aantal vaste taken voor de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Daarnaast zijn er binnen het bestuur vaste contactpersonen voor de werkgroepen, voorbereidingsgroepen en de fracties. Verder wordt per activiteit gekeken naar de taakverdeling. Dit geldt ook voor tijdelijke projecten zoals de begeleiding van
voorbereidingsgroepen en bijvoorbeeld tijdens de campagnes.

Wat bieden we?

 • Een leuke en leerzame samenwerking met een enthousiast team waarmee je
  de partij (nog beter) leert kennen en kan werken aan de versterking
  van onze partij in Noord-Holland
 • Deelname aan trainingen waardoor je jezelf verder kunt ontwikkelen.

Voor meer informatie of een kennismaking kun je reageren naar Noordholland@partijvoordedieren.nl met als onderwerp ‘Kennismaking bestuur afdeling Noord-Holland’.

Hartelijke groet,
Partij voor de Dieren afdeling Noord-Holland

19 april 2021