Afdeling Noord-Holland


De Noord-Hollandse afdeling van de Partij voor de Dieren bestaat sinds 1 februari 2015. Op die dag vond onze eerste afdelingsvergadering plaats en is het eerste afdelingsbestuur gekozen voor de zittingstermijn van drie jaar. Het afdelingsbestuur heeft de volgende samenstelling, exclusief de huidige aspirant leden:

Jaap Hollebeek - voorzitter
Lydia de Jong - secretaris
Hennie Stevens - penningmeester

In Noord-Holland gebeurt veel en het ledenaantal groeit gestaag! Er wordt heel veel voor dieren, natuur en milieu gedaan. Om op zoveel mogelijk plaatsen vertegenwoordigd te zijn, werken we met lokale en regionale werkgroepen. Er zijn er nu zeven: Alkmaar en omstreken, Amsterdam, Haarlem en omstreken, Gooi en Vecht, Noord-Kennemerland, West-Friesland en Zaanstreek-Waterland. In verkiezingstijd zijn de werkgroepen actief met campagne voeren, daarbuiten organiseren zij met alle vrijwilligers regelmatig activiteiten om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid en draagvlak te geven. Dit gebeurt onder meer via filmvertoningen, webinars, natuurwandelingen en lezingen. Daarnaast zorgen bestuur en werkgroepen voor ondersteuning van onze volksvertegenwoordigers in de gemeenteraden van Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Zaanstad, de Provinciale Staten van Noord-Holland, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Hoogheemraadschap Rijnland.

Noord-Holland heeft ook een politieke werkgroep met enthousiaste leden die graag bijdragen aan de missie van de Partij voor de Dieren. Wil jij je inhoudelijk verder verdiepen in dierenwelzijn, natuur en milieu? Je leest er hier meer over.

Wil je meer over ons weten? Of actief worden bij een van de werkgroepen of in je eigen woonplaats? Neem dan contact met ons op via noordholland@partijvoordedieren.nl of met de werkgroep bij jou in de buurt.

Vacature: voorzitter afdelingsbestuur

Groeiend Verzet
De Partij voor de Dieren groeit in Noord-Holland explosief. De afdeling Noord-Holland heeft inmiddels circa 6000 leden. Er zijn op dit moment volksvertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten, het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en in de gemeenten Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Zaanstad.

De afdeling Noord-Holland bestaat bijna 9 jaar en is een actieve afdeling. De afdeling heeft 7 regionale werkgroepen die met diverse acties en bijeenkomsten de grondbeginselen, visie en doelstellingen van de partij onder de aandacht brengen van inwoners van onze provincie. Daarnaast is er een provinciebrede werkgroep die zich richt op de ontwikkeling van politiek talent en de ondersteuning van de bestaande fracties. Eenmaal per jaar organiseert de afdeling onder meer een algemene ledenvergadering waarvoor alle leden van de provincie uitgenodigd worden. Het bestuur vertegenwoordigt de afdeling, zowel binnen de partij als naar buiten. Het bestuur is verantwoordelijk voor verkiezingscampagnes, de werving en binding van leden, het zoeken en stimuleren van bestuurlijk en politiek talent en de ondersteuning van de fracties en de werkgroepen. Kortom, er is veel te doen!

Vacature voorzitter
We zijn op zoek naar een aspirant-voorzitter voor ons afdelingsbestuur. Een nieuwe bestuurder begint als aspirant, zodat gekeken kan worden of de functie past en na deze aspirantperiode wordt de beoogd voorzitter voorgedragen aan de leden van Noord-Holland tijdens de ledenvergadering. Dan vindt een stemming plaats en wordt de voorzitter benoemd wordt voor een periode van drie jaar. Het huidige bestuur bestaat uit drie leden (voorzitter, secretaris en penningmeester) en drie aspirant algemene bestuursleden. Wegens het vertrek van de huidige voorzitter zoeken we een nieuwe voorzitter met voldoende bestuurlijke ervaring, visie en tijd voor de afdeling Noord-Holland. Taken van de voorzitter zijn onder meer het voorzitten van de bestuursvergaderingen en het onderhouden van contacten met de gekozen volksvertegenwoordigers. De voorzitter is het boegbeeld van het bestuur en een bindend element tussen de verschillende fracties en de afdeling. De voorzitter zet zich in om met het team van afdelingsbestuurders nieuw potentieel voor de partij te werven zodat (nog) meer leden hun politieke ambities waar kunnen maken. De voorzitter is ook binnen het bestuur de verbinder en coördinator en heeft aandacht voor afstemming van verschillende taken/portefeuilles en beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Jouw profiel
Je woont in de provincie Noord-Holland, bent ten minste 18 jaar oud, je bent minimaal 1 jaar lid van de partij en onderschrijft de standpunten van de Partij voor de Dieren. Je herkent je in de keuze van de Partij voor de Dieren om niet in termen van links of rechts te willen opereren, maar het overstijgende belang van dierenrechten, natuur en milieu te vertegenwoordigen. We verwachten dat je goed op de hoogte bent van wat er in de provincie Noord-Holland speelt met betrekking tot de kernthema's van onze partij.

Eerdere inzet voor de Partij voor de Dieren als actief vrijwilliger en (enige) bestuurlijke- of managementervaring zijn noodzakelijk om deze functie te kunnen vervullen. Je kunt goed overzicht houden en hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Verder ben je van onbesproken gedrag.

De gemiddelde tijdsbesteding van deze vrijwilligersfunctie is 8 uur per week. Incidenteel kan dit meer zijn, met name tijdens de campagneperiodes. Je bent bereid en in staat om soms op (on)regelmatige basis overdag en/of 's avonds en in weekenden aan bijeenkomsten deel te nemen.

Wat bieden wij?

  • een uitdagende functie waarin je kunt bijdragen aan de idealen van de partij;
  • uitbreiding van je netwerk binnen onze politieke partij;
  • ondersteuning en coaching bij het inwerken door een enthousiast team;
  • de mogelijkheid om opleidingen te volgen die door het partijbureau worden aangeboden.

Interesse?
Heb je interesse, dan kun je tot en met 30 november je motivatiebrief en CV uploaden via onze beveiligde online-omgeving. Zo weet je zeker dat jouw persoonlijke gegevens goed beveiligd zijn. Om te solliciteren klik je hieronder op 'Nu solliciteren'.

Om toegang te krijgen tot het uploaden wordt er om een wachtwoord gevraagd. Gebruik hiervoor het volgende wachtwoord: SollicitatieNH22!

Zorg ervoor dat je achternaam wordt vermeld in de titel van de documenten die je gaat uploaden. Maximaal vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure worden je gegevens verwijderd uit onze online beveiligde omgeving.

Nu solliciteren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de secretaris van de afdeling Lydia de Jong via: l.dejong.noordholland@partijvoordedieren.nl.