Afdeling Noord-Holland


De Noord-Hollandse afdeling van de Partij voor de Dieren bestaat sinds 1 februari 2015. Op die dag vond onze eerste afdelingsvergadering plaats en is het eerste afdelingsbestuur gekozen voor de zittingstermijn van drie jaar. Het afdelingsbestuur heeft de volgende samenstelling exclusief de huidige aspirant leden:

Jaap Hollebeek - voorzitter
Lydia de Jong - secretaris
Hennie Stevens - penningmeester

In Noord-Holland gebeurt veel en het ledenaantal groeit gestaag! Er wordt heel veel voor dieren, natuur en milieu gedaan. Om op zoveel mogelijk plaatsen vertegenwoordigd te zijn, werken we met lokale en regionale werkgroepen. Er zijn er nu zeven: Alkmaar en omstreken, Amsterdam, Haarlem en omstreken, Gooi en Vecht, Noord-Kennemerland, West-Friesland en Zaanstreek-Waterland. In verkiezingstijd zijn de werkgroepen actief met campagne voeren, daarbuiten organiseren zij met alle vrijwilligers regelmatig activiteiten om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid en draagvlak te geven. Dit gebeurt onder meer via filmvertoningen, webinars, natuurwandelingen en lezingen. Daarnaast zorgen bestuur en werkgroepen voor ondersteuning van onze volksvertegenwoordigers in de gemeenteraden van Alkmaar, Amsterdam en Zaanstad, de Provinciale Staten van Noord-Holland, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Hoogheemraadschap Rijnland. Wij verwachten (en hopen op) een stevige vierde gemeentelijke fractie in Haarlem na de gemeenteraadsverkiezingen.

Wil je meer over ons weten? Of actief worden bij een van de werkgroepen of in je eigen woonplaats? Neem dan contact met ons op via noordholland@partijvoordedieren.nl of met de werkgroep bij jou in de buurt.

Vacature algemeen bestuurslid afdeling Noord-Holland

De Partij voor de Dieren afdeling Noord-Holland is een actieve afdeling, die campagnes voert voor verkiezingen, zowel landelijk als gemeentelijk, voor de provincie, waterschappen en het Europese Parlement. Daarnaast brengen we in samenwerking met de 7 lokale werkgroepen door diverse acties en bijeenkomsten de grondbeginselen, visie en doelstellingen van de partij onder de aandacht van inwoners van onze provincie.

De Partij voor de Dieren groeit. We krijgen steeds meer leden en volksvertegenwoordigers. In Noord-Holland zijn we vertegenwoordigd in Provinciale Staten, de gemeenteraden van Amsterdam, Alkmaar en Zaanstad en na de verkiezingen naar wij verwachten ook in Haarlem. Het bestuur is ambitieus en wil plannen maken en uitvoeren om het groeiend verzet in onze provincie verder te laten toenemen.

Het huidige bestuur van de Partij voor de Dieren Noord-Holland bestaat uit 3 bestuursleden (voorzitter, penningmeester en secretaris) en 2 aspirant bestuursleden.

We zoeken een algemeen bestuurslid die portefeuillehouder ‘activiteiten en campagnes’ wordt.

Dit bestuurslid is als eerste verantwoordelijk voor de organisatie van verschillende jaarlijks te organiseren bijeenkomsten zoals de afdelingsvergadering, de provinciedag (voor werkgroepen en volksvertegenwoordigers) en de nieuwe ledenbijeenkomsten. De taken betreffen alle (praktische) aspecten van de organisatie in samenwerking met andere leden van het bestuur. Ook het bedenken van programma-inhoud is onderdeel van dit takenpakket. In verkiezingstijd coördineert hij/zij de door de regionale werkgroepen georganiseerde campagneactiviteiten in afstemming met het partijbureau. Daarnaast is het bestuurslid aanspreekpunt/coördinator voor campagneactiviteiten die vanuit het partijbureau worden georganiseerd.

Jouw profiel

  • Je woont in de provincie Noord-Holland, bent ten minste 18 jaar oud, je bent minimaal een jaar lid van de partij en onderschrijft de standpunten van de Partij voor de Dieren.
  • Je herkent je in de keuze van de Partij voor de Dieren om niet in termen van links of rechts te willen opereren, maar het overstijgende belang van dieren, natuur en milieu te vertegenwoordigen. Daarnaast verwachten we bestuurlijke en communicatieve vaardigheden.

We zoeken iemand die het leuk vindt om samen te werken in een team, die integer is en goed kan organiseren. Je start als aspirant lid zodat je je kunt inwerken en kan kijken of de rol en taken je liggen. De duur van de benoeming tot algemeen bestuurslid is drie jaar. De gemiddelde tijdsbesteding is zo’n vier uur per week, incidenteel kan dit meer zijn, met name tijdens de campagneperiodes.

Wat bieden wij?

  • samenwerking binnen een enthousiast bestuur;
  • de mogelijkheid om dopleidingen te volgen;
  • een uitdagende functie waarin je je idealen kwijt kunt;
  • uitbreiding van je netwerk binnen onze politieke partij;
  • onkostenvergoeding voor de kosten die je maakt voor het bestuurswerk.

Reageren op deze vacature kan door middel van het schrijven van een motivatiebrief en cv naar l.dejong.noordholland@partijvoordedieren.nl. met als onderwerp ‘Sollicitatie algemeen bestuurslid’. Sluitingstermijn voor deze vacature is 8 mei 2022. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de secretaris van de afdeling Lydia de Jong via bovenstaand mailadres.

We hopen van je te horen!