Doe mee in Noord-Holland!


De Noord-Hollandse afdeling van de Partij voor de Dieren bestaat sinds 1 februari 2015. Op die dag vond onze eerste afdelingsvergadering plaats en is het eerste afdelingsbestuur gekozen voor de zittingstermijn van drie jaar. Het afdelingsbestuur heeft nu de volgende samenstelling:

Vivianne Spruit - Voorzitter
Deva Waal - Aspirant Secretaris
Hennie Stevens - Penningmeester
Henrice Vonck - Algemeen bestuurslid
Yuri Zandwijken - Aspirant Algemeen bestuurslid

In Noord-Holland gebeurt veel en het ledenaantal groeit gestaag! Er wordt heel veel voor dieren, natuur en milieu gedaan. Om op zoveel mogelijk plaatsen vertegenwoordigd te zijn, werken we met lokale en regionale werkgroepen. Er zijn er nu zeven: Alkmaar en omstreken, Amsterdam, Haarlem en omstreken, Gooi en Vecht, Noord-Kennemerland, West-Friesland en Zaanstreek-Waterland. In verkiezingstijd zijn de werkgroepen actief met campagne voeren, daarbuiten organiseren zij met alle vrijwilligers regelmatig activiteiten om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid en draagvlak te geven. Dit gebeurt onder meer via filmvertoningen, webinars, natuurwandelingen en lezingen. Daarnaast zorgen bestuur en werkgroepen voor ondersteuning van onze volksvertegenwoordigers in de gemeenteraden van Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Zaanstad, de Provinciale Staten van Noord-Holland, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Hoogheemraadschap Rijnland.

Noord-Holland heeft ook een politieke werkgroep met enthousiaste leden die graag bijdragen aan de missie van de Partij voor de Dieren. Wil jij je inhoudelijk verder verdiepen in dierenwelzijn, natuur en milieu? Je leest er hier meer over.

Wil je meer over ons weten? Of actief worden bij een van de werkgroepen of in je eigen woonplaats? Neem dan contact met ons op via noordholland@partijvoordedieren.nl of met de werkgroep bij jou in de buurt.

Vacature: penningmeester

De Partij voor de Dieren groeit. In Noord-Holland hebben we inmiddels meer dan 6.800 leden! We krijgen steeds meer volksvertegenwoordigers. In onze provincie zijn we vertegenwoordigd in de Provinciale Staten, het waterschap Amstel Gooi en Vecht, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en in 4 gemeenteraden namelijk Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Zaanstad. Ook heeft de afdeling een politieke werkgroep en 7 lokale werkgroepen verspreid over de provincie.

Wat doet een afdelingsbestuur?

 • Toezien op de dagelijkse gang van zaken van de afdeling;
 • Contacten onderhouden met en ondersteunen van werkgroepen en fracties;
 • Het motiveren en stimuleren van werkgroepen om concrete activiteiten te ontplooien;
 • Activiteiten van werkgroepen faciliteren, om de partij lokaal en regionaal te profileren, ook op plaatsen waar we tot nu toe weinig ingangen hadden;
 • Ledenwerving en ledenbinding;
 • Communicatie met andere partijorganen (zoals partijbureau en landelijk bestuur);
 • Communicatie met leden d.m.v. o.a. een nieuwsbrief;
 • Actieve en gekwalificeerde leden stimuleren om politieke ambities waar te maken;
 • Het voeren van verkiezingscampagnes en het daarbij betrekken van de leden, fracties en kandidaten;
 • Het organiseren van de jaarlijkse afdelingsvergadering, waar het afdelingsbestuur verantwoording aflegt aan de leden van de afdeling.

Functieomschrijving

De penningmeester:

 • Beheert de financiële middelen van de afdeling.
 • Stelt de jaarlijkse begroting op en ziet toe op de realisatie ervan;
 • Verwerkt declaraties ten laste van het onkostenbudget;
 • Draagt zorg voor de financiële verslaglegging;
 • Bewaakt de financiële positie van de afdeling.

Jouw profiel

 • Je woont in de provincie Noord-Holland;
 • Je bent tenminste 16 jaar oud en minimaal een jaar lid van de partij;
 • Je onderschrijft de standpunten van de Partij voor de Dieren;
 • Het is een pré als je actief bent (geweest) en de partij dus kent;
 • Je kunt goed organiseren en hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je kunt overweg met algemeen gangbare ICT-systemen, zoals Microsoft Office programma’s (Word, Excel, PowerPoint, etc.), eenvoudige beheersystemen, mobiele Apps en werken in een cloudomgeving of dat je dit makkelijk eigen maakt.

De afdeling wil een inclusieve organisatie zijn; het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor de partij. Vanzelfsprekend zorgen we voor (vergader)locaties die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking

De duur van de benoeming tot penningmeester is drie jaar. De gemiddelde tijdsbesteding is ongeveer 4 – 8 uur per week. Dit kan incidenteel meer zijn, met name tijdens de campagneperiodes. Daarnaast ben je bereid om het bestuur te representeren bij acties, evenementen en op congressen.

Wat wij bieden

 • Samenwerking binnen een nieuw en enthousiast team;
 • Een uitdagende functie, waarin je je idealen waar kunt maken;
 • Een functie binnen een bestuurlijke omgeving waarin je mede vormgeeft aan de bestuurlijke en organisatorische ontwikkeling van de partij;
 • Zitting nemen in het bestuur is voor jou een prima kans om je netwerk mee te nemen én verder uit te breiden binnen de partij;
 • Een vrijwilligersvergoeding die de kosten dekt die je maakt voor het bestuurswerk;
 • Flexibiliteit is onderdeel van de bestuurscultuur en eigen invulling wordt gewaardeerd.

Procedure

 • Via de vragenlijst integriteit vragen we je naar nevenwerkzaamheden en andere mogelijke integriteitsrisico’s. Deze vragenlijst sturen we je toe voor het eerste gesprek.
 • Als onderdeel van de sollicitatieprocedure doen we een onlineonderzoek naar je waarin we open bronnen raadplegen zoals nieuwsartikelen en sociale media. Dit doen we alleen bij kandidaten die ook op gesprek mogen komen. Belangrijke bevindingen leggen we altijd voor.
 • Als we denken dat je geschikt bent als aspirant bestuurslid vragen we je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Ook vragen we om twee referenties.
 • We vragen je ook om net als de overige leden van ons afdelingsbestuur de Interplacetest van Belbin te doen.

Kijk voor informatie over hoe we omgaan met jouw gegevens in onze privacyverklaring.

Reageren op deze vacature kan door het uploaden van een motivatiebrief en CV met als onderwerp ‘Sollicitatie algemeen bestuurslid – motivatiebrief/CV Voornaam Achternaam’ via onderstaande uploadmap:

Uploadlink: https://cloud.partijvoordedieren.nl/s/9TpJenPetArN4og
Wachtwoord: Penningmeester2024

De huidige penningmeester heeft aangegeven op te willen gaan voor een tweede termijn. Desondanks komen we graag met je in contact als deze vacature je aanspreekt!

De sluitingstermijn voor deze vacature is 19 februari 2024. Jouw gegevens worden maximaal vier weken na de sluitingstermijn uit onze beveiligde omgeving verwijderd.

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen via noordholland@partijvoordedieren.nl

Wij hopen van je te horen!

Vacature: algemeen bestuurslid

De Partij voor de Dieren groeit In Noord-Holland hebben we inmiddels meer dan 6.200 leden! We krijgen steeds meer volksvertegenwoordigers. In onze provincie zijn we vertegenwoordigd in de Provinciale Staten, het waterschap Amstel Gooi en Vecht, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en in 4 gemeenteraden namelijk Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Zaanstad. Ook heeft de afdeling een politieke werkgroep en 7 lokale werkgroepen verspreid over de provincie.

Wat doet een afdelingsbestuur?

 • Toezien op de dagelijkse gang van zaken van de afdeling;
 • Contact onderhouden en ondersteunen van werkgroepen en fracties;
 • Het motiveren en stimuleren van werkgroepen om concrete activiteiten te ontplooien;
 • Activiteiten van werkgroepen faciliteren, om de partij lokaal en regionaal te profileren, ook op plaatsen waar we tot nu toe weinig zichtbaar zijn;
 • Ledenwerving en ledenbinding;
 • Communicatie met andere partijorganen (zoals partijbureau en landelijk bestuur);
 • Communicatie met leden d.m.v. o.a. een nieuwsbrief;
 • Actieve en gekwalificeerde leden stimuleren om politieke ambities waar te maken;
 • Het voeren van verkiezingscampagnes en het daarbij betrekken van de leden, fracties en kandidaten;
 • Het organiseren van de jaarlijkse afdelingsvergadering, waar het afdelingsbestuur verantwoording aflegt aan de leden van de afdeling.

Het afdelingsbestuur is sinds kort uitgebreid met 4 nieuwe bestuursleden en vormt een bijna geheel nieuw team. Gezien alle ontwikkelingen en de wens om een zo’n complementair mogelijk bestuur te vormen zijn wij op zoek naar nog 2 bestuursleden met aanvullende kwaliteiten! Met de 4 bestuursleden hebben we al een aantal portefeuilles verdeeld, maar de volgende staan nog open:

Functieomschrijving/ openstaande portefeuilles:

 • Verkiezingscampagnes;
 • Het coördineren en begeleiden van voorbereidingsgroepen gemeenteraadsverkiezingen 2026;
 • Het scouten van politiek talent;
 • Borgen en verzekeren van inclusiviteit binnen de Partij;
 • Integriteit en bescherming persoonsgegevens (AVG);
 • Softwareprogramma’s, zoals The Good Cloud (cloudomgeving van de partij);
 • Social media.

Jouw profiel

 • Je woont in de provincie Noord-Holland;
 • Je bent tenminste 16 jaar oud en minimaal een jaar lid van de partij;
 • Je onderschrijft de standpunten van de Partij voor de Dieren;
 • Het is een pré als je actief bent (geweest) en de partij dus kent;
 • Je kan goed organiseren en hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je kunt overweg met algemeen gangbare ICT-systemen, zoals Microsoft Office programma’s (Word, Excel, PowerPoint, etc.), eenvoudige beheersystemen, mobiele Apps en werken in een cloudomgeving of dat je dit makkelijk eigen maakt.

Wij vragen de volgende aanvullende specifieke kwaliteiten:

 • Een bestuurslid met het vermogen om ieders betrokkenheid te winnen voor een gezamenlijke taak. Het kunnen creëren van draagvlak, teamgeest en onderlinge verbondenheid. Het bijdragen aan het verwezenlijken van een gezamenlijk beeld van doelen en taken en een gedeeld besef van de noodzaak om samen te presteren. Met tact en diplomatie situaties weten op te pakken en af te handelen.
 • Een bestuurslid met een waakzaam oog voor detail en regelgeving. Die een belangrijke rol kan vervullen zowel bij de voorbereiding als bij de eindcontrole, en die op zoek gaat naar de details die aandacht vragen. Zorgt, waar nodig, voor perfectionisme. Het vermogen om een uitgewerkte voorbereiding om te zetten in een praktische planning en efficiënte uitvoering.

De Partij wil een inclusieve organisatie zijn; het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor de partij. Vanzelfsprekend zorgen we voor (vergader)locaties die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

De duur van de benoeming tot algemeen bestuurslid is drie jaar. De gemiddelde tijdsbesteding is ongeveer 4 – 8 uur per week. Dit kan incidenteel meer zijn, met name tijdens de campagneperiodes. Daarnaast ben je bereid om het bestuur te representeren bij acties, evenementen en op congressen.

Wat wij bieden

 • Samenwerking binnen een nieuw en enthousiast team;
 • Een uitdagende functie waarin je je idealen waar kunt maken;
 • Een functie binnen een bestuurlijke omgeving waarin je mede vormgeeft aan de bestuurlijke en organisatorische ontwikkeling van de partij;
 • Een mooie kans je netwerk verder uit te breiden binnen de partij;
 • Een vrijwilligersvergoeding die de kosten dekt die je maakt voor het bestuurswerk;
 • Flexibiliteit als onderdeel van de bestuurscultuur en de mogelijkheid tot eigen invulling.

Procedure

 • Via de vragenlijst integriteit vragen we je naar nevenwerkzaamheden en andere mogelijke integriteitsrisico's. Deze vragenlijst sturen we je toe voor het eerste gesprek.
 • Als onderdeel van de sollicitatieprocedure doen we een onlineonderzoek naar je waarin we open bronnen raadplegen zoals nieuwsartikelen en sociale media. Dit doen we alleen bij kandidaten die ook op gesprek mogen komen. Belangrijke bevindingen leggen we altijd voor.
 • Als we denken dat je geschikt bent als aspirant bestuurslid vragen we je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Ook vragen we om twee referenties.
 • We vragen je ook om net als de overige leden van ons afdelingsbestuur de Interplacetest van Belbin te doen.

Kijk voor informatie over hoe we omgaan met jouw gegevens in onze privacyverklaring.

Reageren op deze vacature kan door het uploaden van een motivatiebrief en CV met als onderwerp ‘Sollicitatie algemeen bestuurslid – motivatiebrief/CV Voornaam Achternaam’ via onderstaande uploadmap:

Uploadlink: https://cloud.partijvoordedieren.nl/s/J72S5z76JF22mrk
Wachtwoord: Algemeenbestuurslid2023

De sluitingstermijn voor deze vacature is 19 februari 2024. Jouw gegevens worden maximaal vier weken na de sluitingstermijn uit onze beveiligde omgeving verwijderd.

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen via noordholland@partijvoordedieren.nl

Wij hopen van je te horen!

Afdelingsbestuur Noord-Holland