Aanhouder wint!


Glyfosaat verboden op Noord-Hollandse pachtgronden!

Een gifvrije samenleving

Daar strijdt de Partij voor de Dieren voor

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Onze mensen

Fabian Zoon

Fractievoorzitter

Fabian Zoon (1973) is statenlid en voorzitter van de Noord-Hollandse statenfractie. Hij is opgegroeid in Wormer en woonachtig in Koedijk. Sinds 2011 zet hij zich via de provinciale politiek in voor een groen Noord-Holland met écht dier- en natuurvriendelijk beleid. Naast woordvoerder financiën en bestuur, vecht hij om de Noord-Hollandse natuur te beschermen tegen de jagers en de economische groei ...

Lees verder

Actueel

Hulp aan opvang­centra voor wilde dieren dankzij breed gedragen motie Partij voor de Dieren

De provincie gaat in het kader van coronamaatregelen ook opvangcentra voor wilde dieren financiële hulp bieden. Een motie van de Partij voor de Dieren daartoe kon al voor de stemming in de vergadering van Provinciale Staten vandaag rekenen op een zeer ruime meerderheid. “Trots op alle collega's van de verschillende partijen die ook inzien dat dit een kwestie is van basisfatsoen,” meldt hoofdindien...

PvdD wil dat provincie ziens­wijze Lucht­vaartnota indient om groei Schiphol halt toe te roepen

PvdD bereidt motie aanvullende zienswijze voor

De ontwerp-Luchtvaartnota van minister van Nieuwenhuizen (I&W) is zeer onder de maat, stellen vier provincies en 56 gemeenten verenigd in de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) in een zienswijze op deze nota. De voorzitter van de BRS, de Provincie Noord-Holland, komt mogelijk ook met een eigen zienswijze die deze kritiek koppelt aan een oproep om groei van Schiphol een halt toe te roepen. Een aantal...

1 miljoen euro voor meer biodi­ver­siteit oevers langs provin­ciale wateren na motie PvdD

De provincie Noord-Holland reserveert 1 miljoen euro voor nieuwe initiatieven om natuurvriendelijke oevers, faunapassages en vispassages aan te leggen op plekken langs provinciale wateren. Dit na een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren in november vorig jaar om een integrale visie op ecologisch beheer van bermen en oevers op te stellen. De motie vraagt om veel meer samenhang tussen ber...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid