Open brief aan minister en Tweede Kamer


in unieke samenwerking

214 Statenleden in heel Nederland doen oproep

Minstens 30% van de Europese landbouwgelden moet direct naar groene en diervriendelijke landbouw!

Onze idealen

Onze mensen

Fabian Zoon

Fractievoorzitter

Fabian Zoon (1973) is statenlid en voorzitter van de Noord-Hollandse statenfractie. Hij is opgegroeid in Wormer en woonachtig in Koedijk. Sinds 2011 zet hij zich via de provinciale politiek in voor een groen Noord-Holland met écht dier- en natuurvriendelijk beleid. Naast woordvoerder financiën en bestuur, vecht hij om de Noord-Hollandse natuur te beschermen tegen de jagers en de economische groei ...

Lees verder

Actueel

Onderzoek ingesteld naar effect staand­want­vis­serij op vogels bij IJmuiden

En visser moet maatregelen nemen om verstrikking te voorkomen

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de Wet natuurbescherming, laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren om het aantal vogelslachtoffers van staandwantvissen tussen de pieren van IJmuiden in kaart te brengen. In de tussentijd moet een visser in het gebied preventieve maatregelen nemen om te voorkomen dat de vogels niet verstrikt raken i...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid