Aanhouder wint!


Glyfosaat verboden op Noord-Hollandse pachtgronden!

Een gifvrije samenleving

Daar strijdt de Partij voor de Dieren voor

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Onze mensen

Fabian Zoon

Fractievoorzitter

Fabian Zoon (1973) is statenlid en voorzitter van de Noord-Hollandse statenfractie. Hij is opgegroeid in Wormer en woonachtig in Koedijk. Sinds 2011 zet hij zich via de provinciale politiek in voor een groen Noord-Holland met écht dier- en natuurvriendelijk beleid. Naast woordvoerder financiën en bestuur, vecht hij om de Noord-Hollandse natuur te beschermen tegen de jagers en de economische groei ...

Lees verder

Actueel

Succes: Noord-Holland verbiedt gebruik land­bouwgif glyfosaat

Provincie Noord-Holland gaat vanaf november het gebruik van landbouwgif glyfosaat (ook wel bekend als Roundup) op provinciegrond verbieden. De Partij voor de Dieren (PvdD) pleit daar al sinds 2007 voor. Tot in april verwees de provincie de PvdD steeds naar het Rijk en Europa, en wilde zelf niet ingrijpen. Nu neemt de provincie het voorstel toch over. “Fijn dat de provincie tot inkeer is gekomen. D...

Partij voor de Dieren over­handigt nieuwe Gede­pu­teerde plan voor een voed­sel­re­vo­lutie

De Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft tijdens de PS-vergadering van 18 mei '20 een plan van aanpak voor een fundamentele verandering van ons voedselsysteem overhandigd aan de nieuwe Gedeputeerde Ilse Zaal (Landbouw, Economie, Dierenwelzijn). De actiepunten zijn samengesteld met behulp van wetenschappers van Oxford Universiteit en het Louis Bolk Instituut, en enkele pionierende boeren en ond...

Provincie gaat handhaven tegen Circuit Zandvoort

Partij voor de Dieren kaart milieudelict aan in leefgebied van bedreigde diersoorten

In een door de Partij voor de Dieren aangevraagd debat heeft Gedeputeerde Rommel (natuur) toegezegd om op te gaan treden tegen een overtreding van het Circuitpark Zandvoort. Het Circuitpark heeft giftige asfaltbrokken gestort op een plek dat leefgebied zou blijven voor beschermde diersoorten. “Door het storten van asfaltbrokken wordt het straks geen leefgebied, maar een gifgebied. Terecht dat de p...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid