Succes!


Partij voor de Dieren maakt Voed­sel­visie Noord-Holland plant­aar­diger en dier­vrien­de­lijker!

Door ons zijn acht belangrijke punten in de Voedselvisie opgenomen. Én steeds meer partijen erkennen dat de veehouderij schadelijk is voor mens en dier.

Onze idealen

Onze mensen

Fabian Zoon

Fractievoorzitter

Fabian Zoon (1973) is statenlid en voorzitter van de Noord-Hollandse statenfractie. Hij is opgegroeid in Wormer en woonachtig in Koedijk. Sinds 2011 zet hij zich via de provinciale politiek in voor een groen Noord-Holland met écht dier- en natuurvriendelijk beleid. Naast woordvoerder financiën en bestuur, vecht hij om de Noord-Hollandse natuur te beschermen tegen de jagers en de economische groei ...

Lees verder

Actueel

Het Wadden­fonds moet vanaf nu rekening houden met dieren­welzijn

Provincie neemt voorstel Partij voor de Dieren aan

Het Waddenfonds moet bij de verdeling van haar gelden vanaf nu ook expliciet dierenwelzijn meewegen. Dat is het gevolg van een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren in de provincie Noord-Holland. Het Waddenfonds valt onder de verantwoordelijkheid van de provincies Friesland, Groningen en dus Noord-Holland. Het Waddenfonds is opgericht om de natuur in het zwaar aangetaste Waddengebied,...

Partij voor de Dieren stelt vragen: groei Schiphol kost miljarden

De Statenfractie Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft vandaag vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld over een nieuw onderzoek waaruit blijkt dat de economie niet groeit door uitbreiding van het aantal vliegbewegingen op Schiphol. De partij wil van het provinciaal bestuur weten of zij scherper stelling wil nemen tegen de voorgenomen groei van Schiphol nu herhaaldelijk is aangetoond dat groei n...

Succes: geiten­hou­derij Enkhuizen gaat niet door!

Na veel verzet van burgers en Partij voor de Dieren Noord-Holland, heeft de gemeente Enkhuizen besloten om de Omgevingsvergunning in te trekken voor een geitenhouderij met 2.000 geiten. Statenlid Kostic: ‘Het intrekken van de vergunning is geweldig nieuws. Zowel voor de dieren als voor mensen. De geitenhouderij valt gewoon onder de categorie vee-industrie en die moeten we afbouwen, niet verder op...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid