Succes!


Partij voor de Dieren maakt Voed­sel­visie Noord-Holland plant­aar­diger en dier­vrien­de­lijker!

Door ons zijn acht belangrijke punten in de Voedselvisie opgenomen. Én steeds meer partijen erkennen dat de veehouderij schadelijk is voor mens en dier.

Onze idealen

Onze mensen

Fabian Zoon

Fractievoorzitter

Fabian Zoon (1973) is statenlid en voorzitter van de Noord-Hollandse statenfractie. Hij is opgegroeid in Wormer en woonachtig in Koedijk. Sinds 2011 zet hij zich via de provinciale politiek in voor een groen Noord-Holland met écht dier- en natuurvriendelijk beleid. Naast woordvoerder financiën en bestuur, vecht hij om de Noord-Hollandse natuur te beschermen tegen de jagers en de economische groei ...

Lees verder

Actueel

Gede­pu­teerde na oproep PvdD: stop fossiel beleggen

Gedeputeerde Pels gaat er gezamenlijk met andere overheden bij pensioenfonds ABP op aandringen om investeringen in de fossiele industrie versneld af te bouwen. Dit zegde zij in de commissievergadering EFB (Financiën) van 22 april ’21 toe, nadat de Partij voor de Dieren en GroenLinks de oproep van Fossielvrij onder de aandacht brachten, met het verzoek om actie. Fractievoorzitter Fabian Zoon van d...

Partij voor de Dieren roept bestuur Noord-Holland ter verant­woording om lobbymail Schiphol VVD-gede­pu­teerde

De Statenfractie Noord-Holland van de Partij voor de Dieren heeft het provinciale bestuur vandaag ter verantwoording geroepen over een mail die VVD-gedeputeerde Cees Loggen heeft gestuurd aan Tweede Kamerleden. In die mail vraagt de gedeputeerde om vandaag vóór een motie te stemmen die de nieuwe geluidsnormen van Schiphol omzeilt, zodat de woningbouwopgave door kan gaan. Maar voor dit standpunt is...

Provincie gaat meer moge­lijk­heden onder­zoeken om in te grijpen bij Tata Steel

In de commissievergadering NLG (Gezondheid) op maandag 19 april '21 over het RIVM-onderzoek Gezondheidsonderzoek IJmond deed gedeputeerde Olthof de toezegging om juristen te laten onderzoeken of het voorzorgsbeginsel gebruikt kan worden om als provincie meer in te kunnen ingrijpen in de uitstoot van Tata Steel. Statenlid Kostić van de Partij voor de Dieren vroeg daarnaar. Zij kreeg ook de toezegg...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid