Help de damherten! #REDhet­damhert


Steun onze actie voor een geweldloos alter­natief

Laat je horen voor de damherten

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Onze mensen

Fabian Zoon

Fractievoorzitter

Fabian Zoon (1973) is statenlid en voorzitter van de Noord-Hollandse statenfractie. Hij is opgegroeid in Wormer en woonachtig in Koedijk. Sinds 2011 zet hij zich via de provinciale politiek in voor een groen Noord-Holland met écht dier- en natuurvriendelijk beleid. Naast woordvoerder financiën en bestuur, vecht hij om de Noord-Hollandse natuur te beschermen tegen de jagers en de economische groei ...

Lees verder

Actueel

Help de damherten! #REDhet­damhert

Steun onze actie voor een geweldloos alternatief!

Noord-Holland staat op het punt om duizenden damherten af te schieten. Inclusief moederherten en kalfjes. Dat kunnen we niet laten gebeuren! We vragen jouw hulp om dat te voorkomen. Op 14 december dient de Partij voor de Dieren een tegenvoorstel in. Alle andere politici moeten dan hun eigen morele afweging maken: stemmen ze voor een Schiet-team of een Red-team?

Partij voor de Dieren wil een RedTeam op jachtplan damherten

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft vandaag in de commissievergadering NLG (Natuur, Landbouw en Gezondheid) gepleit voor een RedTeam op het nieuwe jachtplan damherten: een team van wetenschappers en dierenbeschermers die alternatieven aandragen voor de eenzijdig op doden gerichte faunabeheerplannen van de voornamelijk uit jagers bestaande Faunabeheereenheid (FBE). De ...

Partij voor de Dieren wil jachtstop vanwege vogel­griep

De Statenfractie Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft vandaag het college van Gedeputeerde Staten gevraagd de jacht stil te leggen om daarmee verdere verspreiding van het vogelgriepvirus tegen te gaan. De Veiligheidsregio Fryslãn roept al op om gebieden met watervogels met rust te laten. Dit om verspreiding van vogelgriep zo veel mogelijk tegen te gaan. Daarnaast kost het vogels, die ziek zi...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid