Succes!


Partij voor de Dieren maakt Voed­sel­visie Noord-Holland plant­aar­diger en dier­vrien­de­lijker!

Door ons zijn acht belangrijke punten in de Voedselvisie opgenomen. Én steeds meer partijen erkennen dat de veehouderij schadelijk is voor mens en dier.

Onze idealen

Onze mensen

Fabian Zoon

Fractievoorzitter

Fabian Zoon (1973) is statenlid en voorzitter van de Noord-Hollandse statenfractie. Hij is opgegroeid in Wormer en woonachtig in Koedijk. Sinds 2011 zet hij zich via de provinciale politiek in voor een groen Noord-Holland met écht dier- en natuurvriendelijk beleid. Naast woordvoerder financiën en bestuur, vecht hij om de Noord-Hollandse natuur te beschermen tegen de jagers en de economische groei ...

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren spoort provincie aan: ‘Geen uitstel, maar daden’

De Statenfractie van Partij voor de Dieren Noord-Holland riep de provincie bij de jaarlijkse Begrotingsbehandeling op tot daden in plaats van uitstelgedrag. Het aanpakken van de grote problemen van onze tijd – de bedreigingen voor klimaat, biodiversiteit en natuur – is urgenter dan ooit. De komende 10 jaar zijn daarbij cruciaal. Het is een kantelperiode, waarin overheden móeten handelen om de aard...

PvdD wil kippenstop in Noord-Holland na ruiming kippenstal Groot­schermer

Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft vragen aan de provincie gesteld over het doden van 107.000 kippen op een bedrijf in Grootschermer, gemeente Alkmaar. Aanleiding voor de ruiming is een uitbraak van hoogpathogene vogelgriep. De partij wil een stop op kippenbedrijven, zoals de provincie eerder instelde voor geitenbedrijven. Statenlid Ines Kostic van de Partij voor de Dieren: ”Dit soort bedr...

Coro­nasteun aan Vogel- en zoog­die­ren­opvang De Toevlucht

Gedeputeerde Dierenwelzijn Ilse Zaal en Statenlid Ines Kostić van de Partij voor de Dieren hebben op Dierendag een bedrag van 11.000 euro overhandigd aan Vogelopvang De Toevlucht in Amsterdam. Het geld is vrijgekomen naar aanleiding van een voorstel van de Partij voor de Dieren. Ook andere opvangcentra voor wilde dieren ontvangen coronasteun. De provincie Noord-Holland heeft een budget van 160.000...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid