Angeline Egbers


Duocom­mis­sielid

Angeline Egbers is geboren in Uithoorn. Sinds 1993 woont ze in Limmen (gemeente Castricum).

Wat we eten, ziet Angeline als een spil in de oplossing van alle problemen waar we mee kampen. "De provincie heeft in haar voedselvisie staan dat ze wil bijdragen aan de eiwittransitie. Ons TeamPlanet zal iedere gelegenheid aangrijpen om ontwikkelingen op dat gebied aan te jagen en het bestuur te herinneren aan dit voornemen. De vee-industrie is ons een doorn in het oog. Grotendeels worden regels op dit gebied landelijk bepaald, maar als provincie kunnen we processen in de landbouw versnellen. De provincie staat dichter bij burgers, boeren en bedrijven dan de rijksoverheid. Ze kan beter voeling houden met alle betrokkenen en dienovereenkomstig verantwoordelijkheid nemen. En daarmee bedoel ik ook dat boeren ondersteuning krijgen bij het omschakelen naar een minder schadelijke vorm van landbouw."

Portefeuilles:

  • Economie (incl. arbeidsmarkt en onderwijs) en circulaire economie
  • (Zee)havens
  • Personeel en organisatie, inkoop, JZ, communicatie, CC, huisvesting
  • Subsidies
  • Europa
  • ICT & data
  • IPO Bestuur