Shutterstock 412333285

Economie en wonen

De economische crisis is niet ontstaan door schaarste aan producten en diensten, maar door ingesleten fouten in het economisch systeem. We leven in een tijd waarin we met steeds minder menskracht alles kunnen produceren en organiseren wat we nodig hebben. Dit biedt in potentie een geweldige kans om meer tijd in andere dingen te steken, zoals zorg voor elkaar en voor de natuur, persoonlijke ontwikkeling, innovatie, sport, kunst, et cetera. De wijze waarop we de economie nu hebben georganiseerd, zit deze kansen echter in de weg: mensen moeten steeds harder en langer werken, in plaats van minder. Of kunnen helemaal niet werken, wanneer de economie hen heeft afgeschreven, wat op steeds jongere leeftijd het geval lijkt te zijn. Productie en consumptie moeten maar blijven groeien, los van de vraag of mensen daar behoefte aan hebben. Arbeid blijft duur door hoge belastingen, terwijl er een overvloed aan is. Grondstoffen daarentegen zijn spotgoedkoop, terwijl ze schaars en in veel gevallen eindig zijn.

Ruimte is een belangrijk goed in onze dichtbevolkte provincie. De Partij voor de Dieren vindt dat
we zuinig moeten zijn op de beperkte open ruimte die we nog hebben. Verschillende belangen maken soms aanspraak op hetzelfde gebied. Wij willen dat deze belangen zorgvuldig worden afgewogen via gedegen ruimtelijke ordeningsplannen. Het is daarbij van belang dat burgers betrokken worden en inspraak kunnen leveren.

De ontwikkeling van de ruimtelijke ordening en bedrijvigheid moet gericht zijn op duurzame huisvesting en bedrijvigheid. Zo leidt het omvormen van leegstaande kantoorpanden tot meer woonruimte en dit zorgt ervoor dat er geen natuur meer opgeofferd hoeft te worden voor nieuwbouwwijken.