Pr(ov)insjesdag (2014- nu)


Ieder jaar een statement in de Staten van Noord-Holland

De Noord-Hollandse Statenfractie van de Partij voor de Dieren maakt elk jaar tijdens de Algemene Beschouwingen traditiegetrouw een politiek statement, om de status quo positief te veranderen.

2021 - Geen uitstel, maar daden!

Dit jaar vroeg de fractie aandacht voor het uitstelgedrag waar we in de provincie te vaak tegenaanlopen. Dit uitstelgedrag is waarneembaar in het taalgebruik. Termen als haalbaar en betaalbaar, draagvlak, het goede gesprek, balans of gebiedsproces zijn voorbeelden van zulke vertraagtaal. In plaats van een lijstje met actiepunten, staan stukken te vaak vol met redenen om nog níet aan de slag te hoeven. Terwijl de problemen zich opstapelen en steeds urgenter worden: de klimaatcrisis en de natuurcrisis voorop.

In een jasje vol met dit soort woorden, hield fractievoorzitter Fabian Zoon zijn Algemene Beschouwing op de begroting. Die begon met de uitleg van de ludieke actie: statenleden, gedeputeerden en andere geïnteresseerden konden prijzen winnen met Uitstelbingo!

Daarna volgde het serieuze gedeelte, want de ludieke actie mag natuurlijk geen excuus voor uitstelgedrag zijn. Met vele voorstellen, over onder meer klimaat, veilig verkeer voor dieren en de milieuvergunningen van Schiphol, probeerde Fabian de provincie aan te sporen om werk te maken van het verbeteren van het welzijn van mens en dier en een schone leefomgeving in Noord-Holland.

2020 - Systeemveranderingen nodig in plaats van pleisters plakken op een zieke patiënt

Met een aardbol in de hand vertelt Fabian Zoon wat de partij van de plannen voor volgend jaar vindt en waar het allemaal om draait: een leefbare planeet, voor al haar bewoners, ook de dieren.

Fabian pleitte bij de behandeling van de begroting voor systeemverandering: in de landbouw, bij de aanpak van de vervuilers Tata en Schiphol en de aanpak van klimaatverandering. De provincie gaat met deze begroting door op de oude weg en hobbelt daarmee van crisis naar crisis, zonder naar de oorzaken te kijken en deze aan te pakken. We hebben daarom de begroting ook niet gesteund.2019 - Economie kan niet zonder ecologie

Fractievoorzitter Fabian Zoon is samen met Statenleden Ines Kostić en Jaap Hollebeek gehuld in bladeren. Deze colberts staan symbool voor het belang van meer groen, en een betere omgang met de natuur. De jasjes zijn gemaakt van ecologische/gerecyclede stof door de ontwerpster Stephanie Willems.

Lees hier waarom ecologie belangrijk is.2018 - De Provinciale Staten gelooft in sprookjes

Fractievoorzitter Bram van Liere waant zich als Roodkapje bij de Algemene Beschouwingen. Andere partijen geloven namelijk in sprookjes, zoals de angst dat de grote boze wolf voet zet in de provincie, of dat we steeds meer asfalt moeten hebben.

Lees meer sprookjes hier.2017 - Omarm de donut

Vegan donuts werden uitgedeeld door de fractie, in het teken van "Doughnut Economics" van Kate Raworth. Deze donut staat figuur voor een economisch model waarin de economie verbonden wordt met het welzijn van mens, dier, en aarde. Hiermee wil de fractie aandacht vragen voor de nodige verschuiving van focus. Van ontembare groei naar een systeem waar we allemaal gedijen.

Lees hier hoe we de donut kunnen omarmen.2016 - Advocaten van de Aarde

De Partij voor de Dieren strijdt tegen het geloof in eeuwige groei van de economie. Net als Martin Luther en de gevestigde kerkelijke macht, spijkert onze fractie de aanklacht tegen het huidige beleid met 95 klimaatstellingen aan de deur van het provinciehuis.

Lees de klimaatstellingen hier.2015 - Wetenschappers voor de natuur

Politici moeten weloverwogen keuzes maken op basis van wetenschappelijke kennis. De Provincie wuift echter deze informatie weg, waardoor er geen sterk beleid komt voor het behoud van de biodiversiteit en aanpak van de klimaatverandering. Daarom zijn Statenleden Bram van Liere, Linda Vermaas en Lammert van Raan gekleed als wetenschappers, om dit bewustzijn te scheppen.

Lees hier meer over tovenaarstrucjes.2014 - Wij zijn allen boswachters

Statenlid Bram van Liere is gekleed als boswachter, omdat de Provincie haar taak moet oppakken als beschermer van de overgebleven natuur. Het merendeel van het provinciaal budget gaat naar achterhaalde economie en asfalt, en tegelijkertijd wordt er stevig bezuinigd op natuur en milieu.

Lees hier waar we wél moeten inzetten als provincie.