Algemene Beschou­wingen: de Economie van het Genoeg


10 november 2014

“Heeft u genoeg geld?” vroeg de Partij voor de Dieren op 10 november in de vergadering van Provinciale Staten over de begroting 2015. De fractie bekritiseerde de keuze van de provincie om 60% van de begroting uit te geven aan economische groei. Ondertussen wordt er bezuinigd op Landschap Noord-Holland, biologische landbouw en de Noord-Hollandse Milieufederatie. Statenlid Bram van Liere sprak in de werkkleding van een boswachter: "Wij zijn allen boswachters.” We moeten zuinig op onze overgebleven natuur zijn en de Ecologische Hoofdstructuur voortvarend afronden.

Van Liere heeft in zijn speech de nadruk gelegd op het beleid-van-het-genoeg: het overgrote deel van het jaarbudget van de provincie gaat nu naar asfalt. Dat is niet de weg. "Dit college loopt hopeloos achter in haar zucht naar groei. De roep om méér moet plaats maken voor beter." Lees hier de hele tekst van de bijdrage Partij voor de Dieren Algemene Beschouwingen Noord-Holland.