Nieuwe provin­ciale bezui­niging op natuur contra­pro­ductief


22 september 2014

De Partij voor de Dieren NH verzet zich tegen de nieuwe bezuinigingen door de provincie Noord-Holland op natuur. De provincie wil geld voor natuur overhevelen naar het Faunafonds. Daarmee komt de provincie terug op haar voornemen om dat geld te investeren in natuur.

In de vergadering van 22 september besluiten Provinciale staten over de Zomernota. Gedeputeerde Staten hebben het voornemen om 2,3 miljoen euro van natuur naar het Faunafonds te verschuiven. Het Faunafonds is de gratis verzekering van boeren voor schade door in het wild levende dieren. Gedeputeerde Staten willen de hogere kosten van het Faunafonds verhalen op de Ecologische Hoofdstructuur. Dit is zeer contraproductief, omdat juist investeringen in natuur faunaschade kunnen voorkomen.

De intensieve landbouw is zeer schadelijk voor de biodiversiteit, maar creëert ideaal gebied voor ganzen, zo bleek ook uit de hoorzitting die provinciale staten hield op 11 september. Ganzen komen van heinde en verre af op het eiwitrijke gras. De provincie stimuleert onder andere via het faunafonds de intensieve landbouw.

De Partij voor de Dieren heeft een amendement op de Zomernota ingediend om de bezuiniging op natuur te niet te doen. Deze is helaas verworpen.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil experiment in plaats van doden konijnen HVC-terrein

De Partij voor de Dieren heeft opnieuw vragen gesteld over het omstreden konijnenafschot op het HVC-terrein in Alkmaar. De pr...

Lees verder

Algemene Beschouwingen: de Economie van het Genoeg

“Heeft u genoeg geld?” vroeg de Partij voor de Dieren op 10 november in de vergadering van Provinciale Staten ove...

Lees verder