Partij voor de Dieren wil expe­riment in plaats van doden konijnen HVC-terrein


19 augustus 2014

De Partij voor de Dieren heeft opnieuw vragen gesteld over het omstreden konijnenafschot op het HVC-terrein in Alkmaar. De provincie erkent nu dat er mogelijke alternatieven zijn, maar zal HVC daar eventueel over 5 jaar op wijzen. De Partij voor de Dieren wil nu een andere koers en heeft de provincie gevraagd met kunststofbekleding op de dijken te experimenteren.

Bij de behandeling van het bezwaar van de Faunabescherming tegen de toestemming voor afschot heeft de provinciale Hoor- en Adviescommissie geconcludeerd dat de provincie onvoldoende heeft aangetoond dat er geen alternatieven zijn voor het afschot. De commissie adviseert de provincie onderzoek te doen naar kunststof matten op de dijken tegen graverij door konijnen. Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat deze matten goed werken moet de provincie de toestemming voor het afschieten van konijnen herroepen. De provincie heeft daarop besloten dat de HVC pas bij een volgende aanvraag om afschot aandacht moet besteden aan kunststof matten en negeert daarmee het advies van de commissie.

De ontheffing is bovendien verleend voor vijf jaar. Er zijn nu al meerdere mogelijkheden om graverij in de dijken te voorkomen, zoals het aanbrengen van klei of het spannen van gaas over het gras. De Partij voor de Dieren heeft gevraagd om een experiment te faciliteren bij de HVC met de ‘nieuwe’ methode van kunststof matten, zodat de provincie zichzelf kan overtuigen.

De provincie heeft begin dit jaar de verantwoordelijkheden van het Faunafonds overgenomen, waaronder onderzoek naar preventieve maatregelen. Dat onderzoek moet de provincie serieus nemen in plaats van ontheffingen blijven verlenen voor het doodschieten van dieren. De Flora- en faunawet bepaalt dat als er preventieve maatregelen kunnen worden getroffen om gevaar of schade tegen te gaan, niet tot afschot mag worden overgegaan.

Statenlid Bram van Liere: “Konijnen doodschieten omdat ze graven is bizar. Bescherm de dijken goed en de dieren kunnen geen kwaad.”

Gerelateerd nieuws

Het sluiten van Vogelopvang De Strandloper

De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over het voornemen van Vogelopvangcentrum De Strandloper in Heerhugowaard om pe...

Lees verder

Nieuwe provinciale bezuiniging op natuur contraproductief

De Partij voor de Dieren NH verzet zich tegen de nieuwe bezuinigingen door de provincie Noord-Holland op natuur. De provincie...

Lees verder