Het sluiten van Vogel­opvang De Strand­loper


14 augustus 2014

De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over het voornemen van Vogelopvangcentrum De Strandloper in Heerhugowaard om per 1 september haar deuren te sluiten. Al eerder dreigde sluiting van een andere vogelopvang in Noord-Holland, De Bonte Piet in Midwoud. De Partij voor de Dieren heeft gedeputeerde Bond gevraagd de regie te nemen om te komen tot een goede financiering voor de opvangcentra zodat er een dekkend netwerk van Vogelopvangcentra ontstaat. Ook wil de partij weten of de provincie bereid is een financiële bijdrage te leveren voor de diensten die de opvangcentra leveren en bereid is zich in te zetten voor het open houden van De Strandloper en De Bonte Piet.

De financiering van de diensten van opvangcentra voor dieren in het wild is niet structureel geregeld. De opvangcentra doen veel werk en zijn daarin veelal afhankelijk van giften, gemeenten die al of niet iets bijdragen en vrijwilligers. Terwijl ingevolge artikel 2 van de Flora- en faunawet (FFW) iedereen een zorgplicht voor dieren in het wild heeft. Iedereen is verplicht om dieren in nood bij te staan, maar dat kan alleen met professionele opvangcentra. De provincie moet binnenkort beslissen op aanvragen van opvangcentra voor inheemse dieren.

Deze opvangcentra hebben een maatschappelijke functie en de uit de zorgplicht voortvloeiende kosten voor opvang zullen dus door de overheid gedragen moeten worden. De provincie is de aangewezen instantie om Vogelopvangcentra te ondersteunen omdat de bescherming van natuur en in het wild levende dieren eveneens bij de provincie ligt.

De Partij voor de Dieren vindt het gewenst en noodzakelijk dat de financiering van dierenopvangcentra structureel wordt geregeld, zoals de provincie Noord-Brabant dat nu heeft gedaan. In Noord-Brabant ontvangen de Vogelopvangcentra jaarlijks een vaste bijdrage van de provincie. Hiertoe diende de partij in 2010 een initiatiefvoorstel in dat deze sluitingen probeerde te voorkomen.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren tegen onzinnige bezuinigingsvoorstellen

In de vergadering van Provinciale Staten van 23 juni ’14 heeft de Partij voor de Dieren tegen de Kaderbrief 2015 gestem...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil experiment in plaats van doden konijnen HVC-terrein

De Partij voor de Dieren heeft opnieuw vragen gesteld over het omstreden konijnenafschot op het HVC-terrein in Alkmaar. De pr...

Lees verder