Partij voor de Dieren tegen onzinnige bezui­ni­gings­voor­stellen


23 juni 2014

In de vergadering van Provinciale Staten van 23 juni ’14 heeft de Partij voor de Dieren tegen de Kaderbrief 2015 gestemd. Deze bepaalt de contouren van de Begroting 2015. De Partij voor de Dieren vindt de daarin opgenomen bezuinigingsvoorstellen onzinnig. Daar waar grote asfalt- en prestigeprojecten in stand blijven bezuinigt GS op zaken van waarde, zoals duurzame energie, biologische landbouw, de milieufederatie, vrijwilligers die in de natuur werken, culturele infrastructuur en cultuureducatie.

De Partij voor de Dieren heeft met de SP en Groen Links een amendement ingediend waarmee alle voorgestelde bezuinigingen worden geschrapt. Helaas werd dit amendement verworpen, daarop stemde de Partij voor de Dieren tegen de Kaderbrief.

De motie van de Partij voor de Dieren om ruimtelijk beleid te maken voor zonne-akkers werd wel aangenomen. In 2012 was al een motie van de partij aangenomen voor onderzoek naar zonne-energie rond Schiphol. In de motie is GS verzocht om een voorstel uit te werken hoe zonne-akkers ingepast kunnen worden in de Provinciale Ruimtelijke Verordening en een lijst op te stellen waar zonne-akkers kansrijk zijn.

Gerelateerd nieuws

Provincie wil meer democratie in waterschappen na motie Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren heeft in PS van 23 juni ’14 een motie ingediend om het aantal geborgde zetels in het Hoogheemr...

Lees verder

Het sluiten van Vogelopvang De Strandloper

De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over het voornemen van Vogelopvangcentrum De Strandloper in Heerhugowaard om pe...

Lees verder