1  Gabor Vereb 422890 Unsplash

Dierenrechten

Dieren hebben het recht te leven naar hun aard. De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie moet streven naar een samenleving waarin zo min mogelijk dieren worden gebruikt door en voor de mens. Dieren zijn levende wezens, geen producten of middelen tot menselijk vermaak.

De Partij voor de Dieren wil af van het automatisme waarmee het welzijn van dieren in de provincie ondergeschikt wordt gemaakt aan menselijke doelen. Vermaak, sport, reclamedoeleinden en mode zijn geen redenen om dieren te doden, te verwonden of anderszins aan te tasten in hun welzijn.

Ruimte voor dieren, niet voor jagers

In ons land wordt de leefruimte van in het wild levende dieren steeds verder ingeperkt. Nu dieren noodgedwongen vaker in de buurt van mensen leven, wordt al te gemakkelijk beweerd dat ze overlast veroorzaken. Manieren om dieren op een diervriendelijke manier te weren uit bepaalde gebieden worden niet of nauwelijks toegepast. Ruimte voor onderzoek naar en inzet van preventieve middelen is er ook nauwelijks. Dieren worden bestreden met de zwaarste middelen, praktisch altijd worden ze gedood. Ondanks deze intensieve bestrijding lukt het niet om de aantallen dieren blijvend te laten dalen. De jacht op ganzen, vossen, muskusratten, ree├źn, damherten en vele andere dieren moet stoppen.

In Noord-Holland trekken we sinds onze toetreding tot Provinciale Staten ten strijde tegen megastallen en andere misstanden in de veehouderij. Wrede en onnodige vormen van jacht in de provincie zoals het ganzenbeleid en het afschot van damherten blijven we op de agenda zetten. Ook de hobbyjacht proberen we te stoppen. Verder zetten we ons in voor betere opvang van wilde dieren.