Provincie wil meer demo­cratie in water­schappen na motie Partij voor de Dieren


23 juni 2014

De Partij voor de Dieren heeft in PS van 23 juni ’14 een motie ingediend om het aantal geborgde zetels in het Hoogheemraadschap Rijnland te verlagen van negen naar het wettelijke minimum van zeven. Hiermee kunnen mensen in het gebied van het waterschap straks 23 in plaats van 21 van de 30 zetels kiezen.

De aanleiding van deze motie is een gezamenlijk initiatiefvoorstel in Zuid-Holland van D66, PvdA, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren om de ondemocratische geborgde zetels tot een minimum te beperken. Maar omdat het gebied van het Hoogheemraadschap Rijnland zowel in Noord-Holland als in Zuid-Holland ligt, moet ook Noord-Holland dit besluit effectueren.

Gerelateerd nieuws

Ruimte voor zonne-akkers

De Partij voor de Dieren heeft zich ingezet voor zonne-akkers. In de vergadering van Provinciale Staten van 23 juni 2014 heef...

Lees verder

Partij voor de Dieren tegen onzinnige bezuinigingsvoorstellen

In de vergadering van Provinciale Staten van 23 juni ’14 heeft de Partij voor de Dieren tegen de Kaderbrief 2015 gestem...

Lees verder