Zeeweg mogelijk veiliger door wild­sig­na­le­rings­systeem


11 november 2014

In de vergadering van Provinciale Staten van 10 november 2014 heeft Gedeputeerde Elisabeth Post toegezegd aan de Partij voor de Dieren dat zij in de commissie verder wil praten over een wildsignaleringssysteem voor de Zeeweg. De Partij voor de Dieren wil naast dit soort provinciale wegen sensoren plaatsen. Als er reeën of damherten, oftewel groot wild in de buurt zijn, zorgen de sensoren ervoor dat er lampjes gaan branden op hectometerpaaltjes. Automobilisten kunnen dan hun snelheid aanpassen. Statenlid Bram van Liere vroeg tijdens de Algemene Beschouwingen of het college bereid is om te onderzoeken of dit systeem op de Zeeweg het grote aantal aanrijdingen met reeën en damherten kan verlagen.