Reactie college op onderzoek natuur­schade door bollengif


12 november 2014

Ook de provincie Noord-Holland kan niet meer om de negatieve effecten van landbouwgif op de natuur heen. In de vergadering van Provinciale Staten van 10 november 2014 heeft Gedeputeerde Bond aan de Partij voor de Dieren toegezegd een schriftelijke reactie te geven over het rapport dat de provincie Gelderland heeft laten opstellen over de effecten van landbouwgif op natuurgebieden. Uit dit rapport blijkt dat de bollenteelt zeer schadelijke gevolgen heeft voor de natuur.

Nu zelfs de provincie Gelderland natuurschade door landbouwgif op de bollenteelt onderzoekt, kan het in de grootste bloembollen producerende provincie van Nederland niet stil blijven. De opstelling van het college is een kentering. Tot nu toe verschool het college zich volledig achter het College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB).

In de Natuurbeschermingswet staat dat schadelijke activiteiten in natuurgebieden zijn verboden. Voor bollenteelt worden grote hoeveelheden landbouwgif gebruikt. Dit gif komt in het water terecht en brengt schade toe aan kwetsbare dieren als de rivierdonderpad, de meervleermuis en de kamsalamander. Voor schadelijke activiteiten in natuurgebieden moet een vergunning worden afgegeven. De bollenvelden zijn nooit getoetst op natuureffecten en hebben dus geen vergunning.

Gerelateerd nieuws

Zeeweg mogelijk veiliger door wildsignaleringssysteem

In de vergadering van Provinciale Staten van 10 november 2014 heeft Gedeputeerde Elisabeth Post toegezegd aan de Partij voor ...

Lees verder

Geen plezierjacht op grond Provincie

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie stopt met het verhuren van de plezierjacht. Statenlid Bram van Liere heeft ophe...

Lees verder