Geen plezier­jacht op grond Provincie


18 november 2014

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie stopt met het verhuren van de plezierjacht. Statenlid Bram van Liere heeft opheldering gevraagd over het verhuren van jachtrechten op provinciale gronden. 70% van de bevolking is tegen plezierjacht. De provincie heeft heel lang de beleidslijn gehad dat het jachtrecht niet werd verhuurd, maar heeft recent besloten om het verhuur van het ‘genot van de jacht’ niet alleen te continueren maar ook uit te breiden. De Partij voor de Dieren begrijpt niets van dit besluit en dient vandaag Statenvragen in bij Gedeputeerde Staten.

De Provincie Noord-Holland heeft grond in eigendom. Dit is dus eigendom van alle inwoners van Noord-Holland. In de Flora- en Fauna Wet staat dat een eigenaar van een perceel grond ook de jachtrechten van deze grond bezit en deze kan verhuren. Dit is wat de Provincie Noord-Holland doet: het sluit jachthuurovereenkomsten met Wild Beheer Eenheden (WBE) af voor plezierjacht. Plezierjacht is louter een hobbymatige activiteit, er is geen andere reden om dieren te doden dan ‘het genot van de jacht’.

De provincie heeft vanwege de decentralisatie van het natuurbeleid veel grond in eigendom gekregen. Deze gronden zijn bedoeld om natuurgebieden te realiseren, gebieden die als leefgebied voor in het wild levende dieren moeten fungeren. Niet om plezierjacht de faciliteren.

Zeventig procent van de Nederlandse bevolking is tegen plezierjacht, mogelijk is dit percentage in een verstedelijkt gebied als Noord-Holland nog veel hoger. Mede daarom hebben veel gemeenten besloten het jachtrecht niet meer te verhuren. De grond is tenslotte publiek bezit. Ook provincies kunnen besluiten de jacht niet te verhuren. Eind september besloot de Provincie Utrecht dat zij het jachtrecht niet langer verhuurt. De Partij voor de Dieren wil ook in Noord-Holland een einde aan de plezierjacht.

Statenlid Bram van Liere: “Het is bizar dat in beoogde leefgebieden voor in het wild levende dieren diezelfde dieren voor de lol gedood mogen worden.”

Gerelateerd nieuws

Reactie college op onderzoek natuurschade door bollengif

Ook de provincie Noord-Holland kan niet meer om de negatieve effecten van landbouwgif op de natuur heen. In de vergadering va...

Lees verder

Geen vuurwerk naast natuurgebieden

De Partij voor de Dieren heeft vandaag vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over het rapport 'Afwegingskader vuurwerkev...

Lees verder