Geen vuurwerk naast natuur­ge­bieden


28 november 2014

De Partij voor de Dieren heeft vandaag vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over het rapport 'Afwegingskader vuurwerkevenementen in Noord-Holland en de Natuurbeschermingswet' dat moet bepalen vanaf welke afstand vuurwerk naast een broedende vogel mag worden afgestoken. Volgens de Partij voor de Dieren zijn vuurwerkevenementen om en nabij natuurgebieden niet met elkaar te verenigen. Statenlid Bram van Liere: “Vuurwerkevenementen rond kwetsbare natuurgebieden moet je niet willen, dat zijn leefgebieden van dieren.”

Gedeputeerde Staten gaan het rapport ”Afwegingskader vuurwerkevenementen in Noord-Holland en de Natuurbeschermingswet” gebruiken als afwegingskader voor het verstrekken van vergunningen voor vuurwerkevenementen. GS is zich bewust van het verstorend effect van vuurwerk op dieren “Wanneer een vuurwerkevenement op het verkeerde moment op de verkeerde plaats plaatsvindt, kan dit ertoe leiden dat doelen voor Natura 2000-gebieden of Beschermde Natuurmonumenten in het geding komen omdat reproductie en/of overleving van soorten zouden kunnen afnemen.” Het verbaast de Partij voor de Dieren dat op grond van deze kennis opdracht is gegeven voor een onderzoek naar hoe een vuurwerkevenement in de nabijheid van een natuurgebied wel kan worden toegestaan. De provincie zou op grond van de voorhanden liggende kennis en wetenschap elk risico moeten uitsluiten.

In het rapport wordt een schijnzekerheid opgebouwd: het onderzoeksbureau heeft een stelsel van “veilige afstanden” ontwikkeld. Deze afstanden zijn afgeleid van “verstoringsgevoeligheid van vogelsoorten in combinatie met de fase in de jaarcyclus (broedseizoen versus buiten broedseizoen).” Zo wordt een negatief effect van het geknal van vuurwerk in het rapport pas ”significant” genoemd als een broedvogel definitief zijn nest verlaat en niet meer terugkeert. Er wordt in het rapport geen rekening gehouden met al bestaande verstoringen en andere effecten van vuurwerk dan geluid, zoals vervuiling door zware metalen en zwaveldioxide.

De Partij voor de Dieren vindt dat de Provincie een integraal afwegingskader voor vuurwerkevenementen zou moeten opstellen waarin rekening wordt gehouden met alle aspecten van een vuurwerkevenement en hun effect op natuur, milieu en veiligheid. Het Statenlid Bram van Liere betreurt dat de Provincie dit onderzoek heeft betaald om te kijken hoever men op het randje kan zitten. Van Liere: “Het is een kerntaak van de Provincie om de natuur te beschermen. Laten we dat dan ook doen.”

Gerelateerd nieuws

Geen plezierjacht op grond Provincie

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie stopt met het verhuren van de plezierjacht. Statenlid Bram van Liere heeft ophe...

Lees verder

Motie PWN kraanwater versus flessenwater aangenomen

De Partij voor de Dieren heeft in de laatste Provinciale Statenvergadering van 2014 een motie ingediend die de Provincie vraa...

Lees verder