Motie PWN kraan­water versus fles­sen­water aange­nomen


16 december 2014

De Partij voor de Dieren heeft in de laatste Provinciale Statenvergadering van 2014 een motie ingediend die de Provincie vraagt kraanwater in plaats van mineraalwater te serveren bij vergaderingen en bijeenkomsten in het provinciehuis.

De Provincie Noord-Holland is 100% eigenaar van het PWN drinkwaterbedrijf en dat levert prima drinkwater uit de kraan. De Partij voor de Dieren wees in haar motie op het feit dat flessenwater slecht is voor ons milieu. Bijvoorbeeld vanwege de omvangrijke hoeveelheid glazen of plastic verpakkingsmateriaal, maar ook door het productie- en distributieproces: het mineraalwater moet immers worden gebotteld en dan komt daarbij nog het proces van etiketteren, verpakken, transporteren en koelen. De CO2-uitstoot van flessenwater is hierdoor 400 keer hoger dan dat van kraanwater.

Omdat het PWN-kraanwater van uitstekende kwaliteit en bovendien veel goedkoper is en de Provincie hiermee geld kan besparen, vindt de PvdD dat de Provincie met het overstappen naar kraanwater en daarmee het goede voorbeeld qua milieubewustzijn geeft. De motie verzoekt het College van Gedeputeerde Staten bij de aanbesteding van de catering als voorwaarde op te nemen dat er kraanwater wordt geserveerd. VVD, CDA, PvdA, D66, ONH, PVV, OBP en 50PLUS steunden op 15 december 2014 de motie en daarmee werd het voorstel aangenomen.

Lees de tekst motie: https://noordholland.partijvoordedieren.nl/kamermoties/kraanwater

Gerelateerd nieuws

Geen vuurwerk naast natuurgebieden

De Partij voor de Dieren heeft vandaag vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over het rapport 'Afwegingskader vuurwerkev...

Lees verder

Nationaal Park Zuid-Kennemerland: natuur niet in de uitverkoop

Partij voor de Dieren heeft gisteren samen met D66, PvdA en 50Plus een motie ingediend om een voormalig defensieterrein dat m...

Lees verder