Nationaal Park Zuid-Kenne­merland: natuur niet in de uitverkoop


16 december 2014

Partij voor de Dieren heeft gisteren samen met D66, PvdA en 50Plus een motie ingediend om een voormalig defensieterrein dat midden in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland ligt, te beschermen tegen verkoop aan projectontwikkelaars. De partijen willen dat Gedeputeerde Staten ervoor zorgt dat het gebied in handen komt van een van de grote natuurbeherende organisaties. Hoewel de motie werd ontraden door het Provinciebestuur, kreeg het voorstel de steun van bijna alle politieke partijen in de Staten van Noord-Holland em werd aangenomen. Provinciale Staten van Noord-Holland willen dat de provincie er op korte termijn voor zorgt dat een voormalig defensieterrein aan de Zeeweg in Overveen in beheer komt bij een grote natuurbeheerder uit het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Het terrein is momenteel in gebruik als natuurcamping door de Stichting Vafamil.“We moeten voorkomen dat verkoop van dit terrein de natuurbestemming van dit gebied onder druk zet,” vindt Bram van Liere, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. De provincie moet haar nieuwe verantwoordelijkheid voor natuurbeheer waar maken. Helemaal voor dit terrein dat helemaal omsloten is door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de status heeft van Ecologische Hoofdstructuur én Natura2000. Partij voor de Dieren vind dat het natuurbeheer in samenhang met het omliggende Nationaal Park moet gebeuren. Het Rijksvastgoedbedrijf- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) wil het Vafamil-terrein van circa 9 hectare aan de Zeeweg in Overveen inclusief dienstwoning verkopen. De Provincie Noord-Holland heeft eerder laten weten niet tot aankoop over te willen gaan ondanks de zorgtaak voor de natuurwaarden. Een voorstel van D66, Partij voor de Dieren, PvdA en 50PLUS in de Provinciale Statenvergadering van 15 december verzocht het college om ervoor te zorgen dat een grote natuurbeheerder uit het Nationaal Park Zuid-Kennemerland ook dit terrein gaat beheren. Bijna alle partijen stemden voor de motie.

Lees hier de motie en zie hier ook een kaartje waar het Vafamil terrein precies in Overveen ligt: [hierlink]

Gerelateerd nieuws

Motie PWN kraanwater versus flessenwater aangenomen

De Partij voor de Dieren heeft in de laatste Provinciale Statenvergadering van 2014 een motie ingediend die de Provincie vraa...

Lees verder

Provincie doet paard in de ban

Vandaag heeft het Statenlid Bram van Liere opheldering bij het College gevraagd over het feit dat de Provincie Noord-Holland ...

Lees verder