Natuur krijgt een stem door Staten­leden Partij voor de Dieren


11 november 2019

Bij zijn eerste Algemene Beschouwingen gaf fractievoorzitter Fabian Zoon van de Partij voor de Dieren, gehuld in ‘natuur’, de natuur een stem. De partij komt traditiegetrouw naar de Algemene Beschouwingen gepast gekleed om een punt te maken. “De natuur, omdat de Begroting opnieuw een economische begroting is en geen ecologische. Deze laatste is namelijk veel belangrijker. De economie kan niet zonder ecologie. Andersom is overigens geen probleem,” begon Fabian Zoon zijn betoog.

De colberts met bladeren die de drie Statenleden van de Partij voor de Dieren droegen staan symbool voor het belang van meer groen, en een betere omgang met de natuur. De jasjes zijn gemaakt van gerecycled stof door de jonge ontwerpster Stephanie Willems.

De Partij voor de Dieren pleitte voor de aanleg van klimaatbossen in de provincie. Deze zijn essentieel, omdat bomen door CO2-opslag een flinke bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van klimaatverandering. Ook slaan bomen stikstof op. Bovendien dragen bossen bij aan het vergroten van de biodiversiteit. Dit is van levensbelang, omdat Nederland wereldkampioen biodiversiteitsverlies is: nog maar 15 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit is aanwezig, tegenover 70 procent wereldwijd. De ingediende motie, om kansen voor klimaatbossen met locaties in beeld te brengen, werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Ook vroeg de partij om een transitiecoach voor de melkveehouderij aan te stellen. “We kunnen er niet omheen. Om methaan en stikstof te beperken zal er veel moeten veranderen in de landbouw, en vooral in de melkveehouderij. De provincie moet deze sector helpen in de omschakeling; om samen met boeren te kijken hoe hun bedrijfsvoering duurzaam kan. Deze omschakeling is groot en we moeten daar hulp bij aanbieden“, aldus Fabian Zoon. Gedeputeerde van der Hoek gaf aan daar zeker aan te willen denken, maar dat de motie nog net te vroeg kwam en waarschijnlijk in beeld komt bij het beleid Vitaal Landelijk Gebied. De Partij voor de Dieren heeft daarom aangegeven in de komende maanden verder te werken aan een voorstel voor een transitiecoach die die boeren moet helpen in de transitie naar meer plantaardige landbouw.

De provincie gaat op voorstel van de Partij voor de Dieren en GroenLinks het ‘40-puntenplan’ van de Stichting Urgenda nalopen om te kijken op welke punten klimaatwinst is te halen. De partij had een soortgelijke motie in de Tweede Kamer al aangenomen gekregen, en nu dus ook in de provincie Noord-Holland. Als de 40-punten van Urgenda worden uitgevoerd, is het nog mogelijk om het vonnis van de Rechtbank om het doel van 25% emissiereductie van broeikasgassen ten opzichte van 1990 in 2020 te halen.

Ook in de smaak viel een voorstel van de partij om dierenwelzijn voortaan mee te laten wegen bij beslissen over sponsoring van evenementen. De partij vindt dat de provincie geen geld moet steken in activiteiten waarbij dieren gebruikt worden. Fabian Zoon: “We moeten dierenwelzijn een stevige stem geven bij sponsoring van evenementen.” Met de aangenomen motie spraken de Provinciale Staten zich ook uit tegen gebruik van roofvogels voor vermaak.

Samen met de fracties PvdA, D66, SP diende de Partij voor de Dieren een motie in om een integrale provinciale leefbaarheidsmonitor te ontwikkelen. Hierin kunnen per gebied, of wijk, zoveel mogelijk factoren worden meegenomen die van invloed zijn op een gezonde en vitale leefomgeving. Denk aan groenvoorzieningen, maar ook bijvoorbeeld veiligheidsgevoel.

Bovendien heeft de partij moties mee ingediend die de diversiteit in de provincie zichtbaar maken. Het sponsoren van het jaarlijks terugkerend evenement Keti Koti waarbij stilgestaan wordt bij de afschaffing van de slavernij, is daar een voorbeeld van.

De bijdrage aan de Begroting 2020 en de ingediende moties zijn hier te lezen.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren verrast vrijwilligers Repair Café met vegan taart en schroevendraaiers

Handige vrijwilligers van het Repair Café in Haarlem werden getrakteerd op vegan taart en twee speciale schroevendraaiers. De...

Lees verder

Provincie Noord-Holland zegt financiële steun wildopvang toe

Nu de begroting voor volgend jaar in de vergadering van Provinciale Staten op 11 november definitief is vastgesteld, is ook h...

Lees verder