Jaap Hollebeek


Statenlid

Jaap Hollebeek is als Statenlid verantwoordelijk voor de dossiers ruimte, wonen, omgevingsbeleid, mobiliteit, bereikbaarheid, infrastructuur, luchtvaart, Regionale Energie Strategieën en cultureel erfgoed. Hierbij maakt hij zich met name sterk voor de bescherming van natuur, milieu, biodiversiteit, dierenwelzijn en kleinschalige cultuurlandschappen.

Hij is van mening dat de eenzijdige focus op economische groei niet de oplossing voor de meeste problemen is, maar juist de oorzaak daarvan. Vanuit die visie vecht hij voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving voor iedere Noord-Hollander, mens én dier.

Naast zijn lidmaatschap van Provinciale Staten werkt hij als zelfstandig ondernemer in het onderwijs en is hij voorzitter van het provinciale afdelingsbestuur van de partij.

Jaap woont met zijn dochters in Oostzaan. Hij brengt zijn vrije tijd bij voorkeur door in de buitenlucht.

Gerelateerd

Partij voor de Dieren roept bestuur Noord-Holland ter verant­woording om lobbymail Schiphol VVD-gede­pu­teerde

De Statenfractie Noord-Holland van de Partij voor de Dieren heeft het provinciale bestuur vandaag ter verantwoording geroepen over een mail die VVD-gedeputeerde Cees Loggen heeft gestuurd aan Tweede Kamerleden. In die mail vraagt de gedeputeerde om vandaag vóór een motie te stemmen die de nieuwe geluidsnormen van Schiphol omzeilt, zodat de woningbouwopgave door kan gaan. Maar voor dit standpunt is...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws