Jaap Hollebeek


Frac­tie­voor­zitter

Jaap Hollebeek is geboren en getogen in Oostzaan.

Hij studeerde planologie en PABO en werkt als zelfstandig ondernemer in het onderwijs. Hij verzorgt bijles, huiswerkbegeleiding en CITO- en examentrainingen voor het primair- en voortgezet onderwijs. Daarnaast is hij voorzitter van de provinciale afdeling van de Partij voor de Dieren en sinds 2019 Statenlid in provincie Noord-Holland.

De komende vier jaar gaat hij zich met volle overtuiging inzetten voor een schoon, gezond en veilig Noord-Holland voor mens en dier, waarin economische groei en een gunstig vestigingsklimaat niet langer de boventoon voeren over natuur, milieu en klimaat.

"Een Noord-Holland waarin leefbaarheid voorop staat, waar de gezondheid van mensen niet onderschikt is aan economische en commerciële belangen, waar ook rekening wordt gehouden met toekomstige generaties en waar het niet langer vanzelfsprekend is dat dieren als goederen worden behandeld."

Portefeuilles:

  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Mobiliteit (exclusief luchtvaart)
  • OV-knooppunten (integrale ontwikkeling incl. wonen)
  • Bestuur
  • Metropoolregio Amsterdam (MRA)
  • Agendacommissie (voorzitter)
  • Rekeningencommissie

Gerelateerd

Na jarenlang aansporen door de PvdD stopt provincie met sponsoren Jumping Amsterdam

Haarlem 25-1-2024: In haar nieuwe beleid voor evenementensponsoring heeft provincie Noord-Holland opgenomen dat zij de sponsoring van Jumping Amsterdam dit jaar al afbouwt. De Partij voor de Dieren heeft zich hier jarenlang voor ingezet en vindt dit besluit een stap in de goede richting. Jaap Hollebeek, Statenlid Partij voor de Dieren: “De provincie kan evenementen met dieren helaas niet verbieden...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws