Jaap Hollebeek


Statenlid

Jaap Hollebeek is als Statenlid verantwoordelijk voor de dossiers ruimte, wonen, omgevingsbeleid, mobiliteit, bereikbaarheid, infrastructuur en cultureel erfgoed. Hierbij maakt hij zich met name sterk voor de bescherming van natuur, milieu, biodiversiteit, dierenwelzijn en kleinschalige cultuurlandschappen.

Hij is van mening dat de eenzijdige focus op economische groei niet de oplossing voor de meeste problemen is, maar juist de oorzaak daarvan. Vanuit die visie vecht hij voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving voor iedere Noord-Hollander, mens én dier.

Naast zijn lidmaatschap van Provinciale Staten werkt hij als zelfstandig ondernemer in het onderwijs en is hij penningmeester van het provinciale afdelingsbestuur van de partij.

Jaap woont met zijn dochters in Oostzaan. Hij brengt zijn vrije tijd bij voorkeur door in de buitenlucht.

Gerelateerd

PvdD pleit met succes voor minder zwerfvuil langs vaarwegen en oevers

De Partij voor de Dieren kreeg maandag in de vergadering van Provinciale Staten (PS) de toezegging van gedeputeerde Olthof dat hij gaat kijken naar de mogelijkheden om de kosten voor een sterkere aanpak van zwerfafval langs vaarwegen, oevers en ‘overige wegen’ (parallelle wegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen) te financieren. In de PS-vergadering werd de Nota Infrastructurele Kapita...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws