Provin­ciale Staten positief over onaf­han­ke­lijke metingen bij Tata Steel


8 juli 2024

De provincie heeft zich in de PS-vergadering duidelijk uitgesproken voor onafhankelijk, continu en fijnmazig meten van gevaarlijke stoffen bij Tata Steel, inclusief het voor handhaving benodigde cameratoezicht, en voor het zoveel mogelijk openbaar beschikbaar maken van deze data. Hiermee schaart PS zich achter de motie van Tweede Kamerlid Teunissen (PvdD) die vorige week met 112 stemmen voor is aangenomen. Het Rijk moet volgens die motie zorgen voor die data.

Statenlid Jaap Hollebeek (Partij voor de Dieren): “Dit is een doorbraak voor de bescherming van de gezondheid van omwonenden. De uitstoot van Tata Steel moet onafhankelijk worden gemeten, in plaats van door de staalfabriek zelf. De bescherming van de gezondheid van inwoners is een taak van de overheid, dat kan je niet overlaten aan bedrijven. Hier hebben we als partij lang voor gestreden, samen met omwonenden. GS en PS wezen steeds naar het Rijk. Nu wordt het Rijk aan het werk gezet. De Partij voor de Dieren heeft alle begrip als het Rijk het voortouw neemt. Maar het is belangrijk dat Noord-Holland laat weten dat we dit onafhankelijk meten van harte ondersteunen en naast onze burgers staan.”

Deze aangenomen motie biedt de kans om eindelijk onafhankelijke metingen bij Tata Steel te realiseren; iets waar inwoners van de IJmond al jaren om vragen.

De Expertgroep Gezondheid IJmond constateerde eerder dit jaar ook al dat het bij Tata Steel ontbreekt aan goede cijfers over emissies van gevaarlijke stoffen. Hierdoor zijn geen betrouwbare conclusies te trekken over de gezondheidseffecten van Tata Steel. Deze expertgroep is door het Rijk ingesteld om te adviseren over de gezondheidseffecten van Tata Steel en haar plannen om de fabriek in de IJmond te vernieuwen en te vergroenen. De Expertgroep benadrukt het gebruik van goede meetcijfers.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren voorkomt besparing op Groen Kapitaal

In de PS-vergadering van 8 juli ’24 is het voorstel van de Partij voor de Dieren om de besparing op het netwerkplatform ‘Gro...

Lees verder

Unanieme steun voor voorstel PvdD Groen in Startnotitie Gezonde leefomgeving

Met unanieme steun haalde Statenlid Marieke van Aesch in haar maidenspeech de motie groen in Startnotitie Gezonde Leefomgev...

Lees verder