Partij voor de Dieren voorkomt besparing op Groen Kapitaal


8 juli 2024

In de PS-vergadering van 8 juli ’24 is het voorstel van de Partij voor de Dieren om de besparing op het netwerkplatform ‘Groen Kapitaal’ van de provincie terug te draaien, aangenomen. Groen Kapitaal is een kleine groep doeners binnen de provincie die groene initiatieven van onderop verder helpen en een podium geven.

Statenlid Ilona Haas: “Júist op de daadkrachtige aanpak van een kleine groep doeners binnen de provincie moet dit college niet bezuinigen. Groen Kapitaal is een netwerkplatform voor initiatieven die de biodiversiteit stimuleren, zoals het netwerk groenblauwe gemeenten. Met een beperkt aantal mensen zetten zij veel mooie projecten in gang. En laten zij – samen met die initiatiefnemers - de groene stip op de horizon zien.” Voorbeelden van wat Groen Kapitaal kan realiseren zijn natuurspeelpleinen, een regeneratieve tuinderij met consumenten als directe afnemers, klimaatbestendige bedrijventerreinen, biologische landbouw, gezonde groene buurten en natuurinclusief bouwen.

De provincie wilde besparen op Groen Kapitaal, door een deel ervan onder te brengen bij het veel bredere Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). De Partij voor de Dieren kreeg meerdere andere partijen mee om de voorgenomen besparing ongedaan te maken, want er is nog veel te doen in het bereiken van een natuurinclusieve samenleving. Ilona Haas: “Het platform Groen Kapitaal is een prachtige mogelijkheid om laagdrempelig groen te doen. Soms zit het begin van een transitie in een klein hoekje, een pionier of een initiatief die een rimpeling in het wateroppervlak wordt. Dat kan Groen Kapitaal zijn en die mogelijkheid met een relatief kleine investering laten we liever niet onbenut.”

Gerelateerd nieuws

Opinie: Waddenzee moet voor zichzelf kunnen opkomen

Waddenzee moet voor zichzelf kunnen opkomen | opinie - Leeuwarder Courant (lc.nl)ONE-Dyas mag nu toch gas winnen boven Schie...

Lees verder

Provinciale Staten positief over onafhankelijke metingen bij Tata Steel

De provincie heeft zich in de PS-vergadering duidelijk uitgesproken voor onafhankelijk, continu en fijnmazig meten van gevaar...

Lees verder