Opinie: Waddenzee moet voor zichzelf kunnen opkomen


Gaswinning is desa­streus voor zowel de Waddenzee als de Noordzee

8 juni 2024

Waddenzee moet voor zichzelf kunnen opkomen | opinie - Leeuwarder Courant (lc.nl)


ONE-Dyas mag nu toch gas winnen boven Schiermonnikoog (LC 4 juni). Ondanks een eerdere uitspraak van de rechter. Ondanks de wetenschappelijk onderbouwde bezwaren van onder meer Waddenvereniging, Wereld Natuur Fonds, Greenpeace, Natuurmonumenten.

De reden? ONE-Dyas heeft extra informatie aangeleverd over de manier waarop het bedrijf de natuur wil gaan beschermen. En dat is blijkbaar genoeg om door te mogen gaan met gaswinning, een achterhaalde fossiele brandstof.

Het plan om een booreiland te bouwen in de Noordzee vlak bij ons UNESCO-Werelderfgoed de Waddenzee, een uniek maar zeer kwetsbaar natuurgebied, lijkt dus gewoon door te gaan. Er leven beschermde dieren zoals de bruinvis (een kleine walvis), kabeljauw en parelduiker. Er leven koralen, anemonen en sponzen. Hier zorgen platvissen zoals bot en schol voor nieuwe aanwas en hun eitjes en larven gaan met de stroom mee naar de Waddenzee, waar ze hopelijk veilig kunnen opgroeien. Leven dat opnieuw bedreigd wordt, ondanks een uitspraak van de rechter, ondanks wetenschappelijke bezwaren.

Van elkaar afhankelijk
De Waddenzee is beschermd, maar de Noordzee erboven niet. Terwijl de Waddenzee en de Noordzee samen het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland zijn. Terwijl de Waddenzee en de Noordzee samen van grote ecologische waarde zijn. Terwijl de Waddenzee en de Noordzee van elkaar afhankelijk zijn vanwege vissen en dus ook vanwege vogels en zeehonden, kortom vanwege alles wat leeft onder en boven water. De Waddenzee is beschermd en juist daarom moeten we ook de Noordzee beschermen.

Gaswinning is desastreus voor zowel de Waddenzee als de Noordzee. En daar blijft het helaas niet bij. Puur economische belangen van visserij, scheepvaart, defensie, baggerbedrijven en havens overheersen. De ramp van de MSC Zoe kan iedereen zich herinneren. Ruim 90.000 ton afval is na de ramp uit de zee gevist en de enorme hoeveelheden overgebleven plastic zijn nog steeds een bedreiging voor de natuur. Puur economische belangen overheersen en onze kwetsbare Waddenzee heeft geen stem.

Harde keuzes
Maar moeten wij ons niet afvragen wat wij écht nodig hebben? Willen wij nog steeds fossiele brandstof of kiezen wij een van de alternatieven? Willen wij nog steeds plastic of kiezen wij een van de alternatieven? Kiezen wij nog steeds voor luidruchtige economische belangen of geven wij nu het woord aan de stille ecologie?

Wij kiezen voor het laatste. En daarom willen wij dat de Waddenzee rechten krijgt. Dan kan de Waddenzee voor zichzelf opkomen en komt er een einde aan de ongelijke strijd tussen economie en ecologie. Want wat wij écht nodig hebben is een rechtvaardige samenleving met respect voor de ecologische grenzen van onze aarde. Economie is dan een middel, nooit het doel.

Menno Brouwer, Stijn ten Hoeve en Ilona Haas zijn Statenleden voor de PvdD in respectievelijk Fryslân, Groningen en Noord-Holland.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Opinie: Waddenzee moet voor zichzelf kunnen opkomen

ONE-Dyas mag nu toch gas winnen boven Schiermonnikoog (LC 4 juni). Ondanks een eerdere uitspraak van de rechter. Ondanks de...

Lees verder