Ilona Haas


Statenlid

Ilona Haas is opgegroeid in Spijkenisse en woont alweer bijna 10 jaar in Blaricum.

"Er is een ontelbare hoeveelheid leven op deze planeet, met evenveel recht op leven in vrijheid en zonder pijn. Helaas wordt de stem van niet-menselijke dieren nog veel te weinig gehoord, door economische belangen, onwetendheid, gebrek aan daadkracht en verleidingen van het ego. Er moeten mensen zijn die wél verantwoordelijkheid nemen voor dit leven en voor de planeet en zo iemand wil ik zijn. Ik kan niet niets doen, daar is ook helemaal geen tijd meer voor. Als echte haas in de marathon moeten we keihard en pijlsnel anderen voorgaan naar een donkergroene toekomst om de stemlozen een kans te geven. Ook de mens is daar tenslotte het meest bij gebaat.”

Ilona vindt dat er allereerst natuurlijk gewoon een stop moet komen op elke vorm van jacht. De grootvervuilers moeten direct vergroenen, en sluiten als dat niet haalbaar is. De grootste opgave ligt in de langetermijnvisie van de partij om een grootschalige systeemverandering door te voeren. Het zou mooi zijn als Noord-Holland andere provincies hierin voorgaat.

“Nu is het moment voor de noodzakelijke omwenteling naar een donkergroene, planeetbrede politiek, waar men durft te kiezen voor de toekomst in plaats van geitenpaadjes nemen.”

Portefeuilles:

  • Natuur en landschap
  • Faunabeheer en dierenwelzijn
  • Cultureel erfgoed
  • Financiën
  • Recreatie & toerisme (inclusief recreatieschappen)
  • Grondzaken

Gerelateerd

Partij voor de Dieren wil dat provincie vaart maakt met regelen finan­ciering wildop­vang­centra en dient discus­sienota in

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Noord-Holland diende op 13 mei 2024, samen met coalitiepartij GroenLinks, een discussienota in over de ondersteuning van wildopvangcentra. Zij roepen hierin de provincie opnieuw op om vaart te maken om samen met gemeenten te komen tot een structurele financiering van opvangcentra voor wilde dieren in nood. Deze oproep komt niet alleen van de Partij voo...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws