PPLG: natuur kwijnt steeds verder weg


GS komt niet in actie

13 mei 2024

Geachte voorzitter,

Ik heb het vorige maand ook al gevraagd: wat is er nu eigenlijk gedaan afgelopen jaar om ons landelijk gebied in transitiestand te zetten en de diverse crises waar we voor aan de lat staan, ZEKER OOK IN HET PROVINCIEBESTUUR, te keren? Ook het antwoord is bekend, namelijk bar weinig. Statenleden krijgen geen stukken, moties worden genegeerd, we worden aan het lijntje gehouden met projecten die geen enkele bijdrage bieden aan oplossingen en dus niet van financiering voorzien worden door het rijk, de geitenpaadjes worden dieper uitgesleten en alles blijft bij het oude. Een letterlijk verstikkend landelijk gebied, wegkwijnende natuur, geen nieuwe woonplekken, geen biologische teelt, geen omschakeling naar natuurinclusieve landbouwvormen en nog altijd heel veel dierenleed in stallen. Je zou je bijna gaan afvragen of er een bewuste vertragingstactiek ingezet is door de coalitie. Of is het de coalitiesamenstelling die voor hokjesdenken en impasse zorgt? Daarom dit fractiedebat voor uw reflectie.

Wat ik namelijk niet begrijp is dat BBB akkoord lijkt te gaan met stilstand. Dat is absoluut niet hetzelfde als perspectief bieden. Wat ik niet begrijp is dat GL en PvdA niet wakker lijken te liggen van een gebrek aan daadkracht om de crises in samenhang aan te pakken. Neem de adviezen van de Ecologische Autoriteit er bijvoorbeeld nog eens bij. En onduidelijk blijft wat VVD ziet in de projectvoorstellen van GS aan het rijk. Die brengen niet de nodige miljoenen mee voor de ontwikkeling van goede verdienmodellen. Wat is gebeurd met de belofte van leiderschap? Waar is visie en daadkracht van de coalitiepartijen? Een college dat hier een praattafel inricht en daar een tent om meer van het zelfde te vieren is NIET daadkrachtig, toont GEEN leiderschap om voor te gaan in de landbouwtransitie. Gaan we nu, deze maand nog, eindelijk keuzes maken en die aan PS voorleggen? Ik vraag het aan de coalitiepartijen en aan GS: wat is uw visie, strategie en programma, graag in enkele woorden of een half A4 volstaat. Maar zelfs dat lijkt niet te lukken, terwijl dit PS inzicht geeft om haar taken te kunnen uitvoeren, bijsturen bijvoorbeeld, om toch de groene transitie aan te voeren. Brengen we de natuur terug in onze provincie met een echte transitie of kijken we straks alleen nog naar bloemen op mijn blouse?