Bijdrage Jaar­stukken 2023


24 juni 2024


Bedankt en complimenten aan de organisatie voor het heldere overzicht.

Ik lees dat er ook geïnvesteerd wordt in een inclusieve organisatie. Dat is heel mooi. Inclusiviteit heeft meerdere aspecten, gaat niet alleen over wie mee mag doen, maar ook over hoe we iedereen mee laten doen. Dat geldt net zo goed in onze Staten. Laten wij ook zelf ons best doen voor een veilige omgeving, een plek voor ieders bijdrage in de Staten, én een voorbeeld van een inclusieve cultuur in onze maatschappij. Daar roep ik iedereen toe op.

Verder is in 2023 het rapport 'Formats voor wildopvangcentra in Noord-Holland' opgeleverd door het kennisinstituut Wageningen Environmental Research. Daarmee zijn de wildopvang echter niet geholpen en dat hebben we in de Commissie Landelijk Gebied en bij PS vorige maand ook van henzelf vernomen. We weten dat die gesprekken worden gevoerd momenteel. Toch willen we erop aandringen dat deze Formats doelmatig moeten zijn en er dient dus opvolging te komen in de vorm van financiële steun aan de wildopvangcentra om de formats ook daadwerkelijk te kunnen opvolgen en de gewenste kwaliteitsslag en efficiëntie te kunnen behalen. We blijven dat met aandacht volgen.

Tenslotte is het tweede deel van 2023 gestart met het in transitiestand zetten van de provincie om het landelijk gebied klaar te stomen voor een duurzame toekomst. Graag verneem ik van GS op welke wijze de organisatie hiervoor is voorbereid en toegerust.

Interessant voor jou

PPLG: natuur kwijnt steeds verder weg

Lees verder

Noord-Hollandse economie moet op toekomstbestendige toer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer