Amen­dement Schrap besparing op Groen Kapitaal


PvdD CU Groen­Links

8 juli 2024

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 8 juli 2024, ter behandeling van de Kaderbrief 2025 (VD-35),

besluiten om de tekst in besluit 5 van het ontwerpbesluit in de Voordracht:

“In te stemmen met de voorgestelde invulling van de structurele taakstelling”

te vervangen door de tekst:

“In te stemmen met de voorgestelde invulling van de structurele taakstelling, met inachtneming van de volgende wijziging:


- ‘Maatregel 2.1 – Doelgerichte uitvoering programma groen kapitaal’ te schrappen.”.

Toelichting

GS erkent in de Kaderbrief dat Groen Kapitaal mooi werk verricht: “Via de aanpak Groen Kapitaal laten we als provincie samen met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden zien dat combinaties van natuur met wonen, werken en landbouw de normaalste zaak van de wereld zijn. De stip aan de horizon van een natuurinclusieve samenleving wordt steeds breder gedeeld en goede voorbeelden vinden navolging.” Toch wil zij € 50.000 besparen op dit onderdeel van de provincie.

Maar juist op de daadkrachtige aanpak van een kleine groep doeners binnen de provincie moet dit college niet bezuinigen. Groen Kapitaal is een netwerkplatform voor initiatieven die de biodiversiteit stimuleren, zoals het netwerk groen blauwe gemeenten. Met een beperkt aantal mensen zetten zij veel en mooie projecten in gang. En laten zij mede – met die initiatiefnemers - die groene stip op de horizon zien, zoals natuurspeelpleinen, een regeneratieve tuinderij met consumenten direct als afnemers, klimaatbestendige bedrijventerreinen, biologische landbouw, gezonde groene buurten en natuurinclusief bouwen.[1]

Wanneer de concrete acties van Groen Kapitaal worden gekoppeld aan het procesmatige en stagnerende PPLG en aanpak van de wateropgave, verzandt dit. Terwijl er nog zoveel te doen is aan het bereiken van een natuurinclusieve samenleving. We vragen GS de besparing op Groen Kapitaal te schrappen en de dekking terug te brengen naar de Structurele taakstelling van de provincie.


[1] Platform Groen Kapitaal


Status

Aangenomen

Voor

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, Volt, SP, 50Plus, CU

Tegen

JA21, PVV, CDA, FvD

Lees onze andere moties

Motie Versterking bestuurskracht door journalistieke controle

Lees verder

Motie Positieve houding naar motie Teunissen over onafhankelijk meten bij Tata Steel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer