Tata Steel: overheid naast burgers, niet naast vervuilers


Tata Steel blijft vervuilen. In Wijk aan Zee geen witte, maar zwarte sneeuw. De gezondheidsproblemen in de regio zijn ernstig. Volgens de Partij voor de Dieren is het tijd voor duidelijke keuzes, waarbij het welzijn van zowel arbeiders als omwonenden en hun leefomgeving het uitgangspunt is.

Jarenlang moesten burgers zelf actie afdwingen van de provincie. Tata Steel grossiert inmiddels in opgelegde dwangsommen. Het huidige provinciale plan voor Tata Steel laat burgers nóg drie decennia wachten tot er fundamentele verandering zichtbaar zijn. En zelfs daarvoor is geen garantie.

Het recente rapport van de Randstedelijke Rekenkamer constateert dat de provincie te weinig met burgers meedenkt en uitgaat van wat niét kan. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie de beste juristen inschakelt om te zoeken naar de rek in de eigen juridische mogelijkheden om burgers te beschermen.

Tegelijk zijn er problemen in de regelgeving en is Tata Steel een machtig bedrijf. Te complex voor een regionale overheid. Daarom moet het Rijk de regie nemen, met het uitgangspunt: een gezonde leefomgeving voor inwoners in de IJmond en toekomstperspectief voor de arbeiders. Tata heeft harde deadlines nodig om doelen voor gezondheid en duurzaamheid te halen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws