Tata Steel: overheid naast burgers, niet naast vervuilers


Tata Steel blijft vervuilen. In Wijk aan Zee geen witte, maar zwarte sneeuw. De gezondheidsproblemen in de regio zijn ernstig. Volgens de Partij voor de Dieren is het tijd voor duidelijke keuzes, waarbij het welzijn van zowel arbeiders als omwonenden en hun leefomgeving het uitgangspunt is.

Jarenlang moesten burgers zelf actie afdwingen van de provincie. Tata Steel grossiert inmiddels in opgelegde dwangsommen. Het huidige provinciale plan voor Tata Steel laat burgers nóg drie decennia wachten tot er fundamentele verandering zichtbaar zijn. En zelfs daarvoor is geen garantie.

Het recente rapport van de Randstedelijke Rekenkamer constateert dat de provincie te weinig met burgers meedenkt en uitgaat van wat niét kan. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie de beste juristen inschakelt om te zoeken naar de rek in de eigen juridische mogelijkheden om burgers te beschermen.

Tegelijk zijn er problemen in de regelgeving en is Tata Steel een machtig bedrijf. Te complex voor een regionale overheid. Daarom moet het Rijk de regie nemen, met het uitgangspunt: een gezonde leefomgeving voor inwoners in de IJmond en toekomstperspectief voor de arbeiders. Tata heeft harde deadlines nodig om doelen voor gezondheid en duurzaamheid te halen.

Het standpunt Tata Steel: overheid naast burgers, niet naast vervuilers is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Partij voor de Dieren komt in spoed­debat Tata Steel met meerdere voor­stellen om vervuiling écht aan te pakken

Haarlem, 2 oktober 2023 - Naar aanleiding van de conclusie van het RIVM dat de uitstoot van staalfabriek Tata Steel omwonenden letterlijk ziek maakt, formuleerde de Partij voor de Dieren vijf voorstellen waarmee Provincie Noord-Holland weer de touwtjes in handen kan nemen. Gedeputeerde Olthof (PvdA) hield de boot bij alle voorstellen af. Olthof zegt zijn “stinkende best” te doen om de gezondheid ...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws