Motie PvdD Volop inzetten op schone tech­nieken Tata Steel aange­nomen


Geen green­washing ten koste van echte oplos­singen

5 juli 2021

In de PS-vergadering vandaag is de motie van de Partij voor de Dieren aangenomen die zich uitspreekt tegen investeringen in zogenaamde end-of-pipe maatregelen bij Tata Steel, zoals afvang en opslag van CO2. Tevens vraagt de motie van het Rijk om volop in te zetten in schone technieken waarbij geen CO2 vrijkomt (bronaanpak).

Op de agenda van Provinciale Staten stond de vraag van Tata Steel of de provincie Noord-Holland de zogenaamde Provinciale Coördinatieregeling (PCR) wil toepassen om het vergunningsproces voor het CO2-afvang project Everest te versnellen. Alleen met deze versnelling kan Tata Steel nog op tijd zijn om een miljardensubsidie bij het Rijk aan te vragen.

Statenlid Ines Kostic van de Partij voor de Dieren: “Tata wordt weer op haar wenken bediend. Kregen onze natuur en bewoners van IJmond maar zo’n VIP-behandeling. Een versnelde bescherming van hun gezondheid. Everest is een project dat een end-of-pipe maatregel is waar de industrielobby keihard op heeft ingezet, ten nadele van investeringen in echt schone technieken. Een project dat inwoners nóg decennia in een gifcocktail laat leven. Het toepassen van PCR leidt tot een versneld vergunningsproces voor dit project, waarbij burgers maar één echte kans hebben om het plan aan te vechten. Normaal mag een burger bij meerdere rechters aankloppen, nu maar één keer. Een slecht plan dus.”

De FNV is onlangs met een plan voor echt schone technieken gekomen. Het zogenaamde Zeesterplan, waarbij staal niet met steenkool wordt geproduceerd, maar met waterstof. De verouderde fabriek in IJmuiden kan dan worden getransformeerd naar een moderne schone fabriek.

Statenlid Kostic: “Ondanks dat dit groene plan voorhanden ligt, wil de provincie aan het verzoek van Tata tegemoet te komen. Onbegrijpelijk, want het geld kan maar één keer uitgegeven worden. Geef het geld dan uit aan een structurele oplossing, zoals het FNV-plan, en schuif het CO2-probleem niet wéér door naar toekomstige generaties. Er is decennia vooral ingezet op zulke end-of-pipe maatregelen. Elke keer kost het bakken vol met geld, en elke keer lopen we tegen de muur aan. Ondertussen gaat dit soort greenwashing ten koste van investeringen in echte oplossingen. Inzet van end of pipe maatregelen is niet klimaatproblemen oplossen, maar doodschuiven.”

De motie ‘Problemen bij Tata Steel niet doorschuiven maar bij de bron aanpakken’ spreekt zich uit tegen investeringen in end-of-pipe maatregelen bij Tata Steel, zoals afvang en opslag van CO2. En vraagt van het Rijk om volop in te zetten in schone technieken waarbij geen CO2 vrijkomt (bronaanpak). De motie werd met nipte meerderheid aangenomen. Voor stemden PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, Denk, SP en 50PLUS.

GGD-rapport
Ook diende de Partij voor de Dieren mondelinge vragen in over de dit weekend boven tafel gekomen partijdigheid van de GGD Kennemerland in het onderzoek naar gezondheid in de IJmond. Tata Steel mocht in een GGD-rapport niet genoemd worden als mogelijke oorzaak van het longkankerprobleem in Beverwijk. De GGD-directeur heeft meerdere keren persoonlijk ingegrepen om het noemen van Tata Steel of zelfs de industrie te voorkomen.

De Partij voor de Dieren wilde weten, nu er op zijn minst schijn van partijdigheid is in het voordeel van Tata Steel, wat die schijn van partijdigheid betekent voor de geloofwaardigheid van andere rapporten van de GGD (ook met het oog op de samenwerking met het lopende RIVM-onderzoek). Ook wil de partij weten welke acties Gedeputeerde Staten gaat ondernemen om de onafhankelijkheid van en het vertrouwen in de GGD te waarborgen.

Door de voorzitter werd niet de mogelijkheid geboden om de mondelinge vragen in de PS-vergadering te behandelen. Gezien de ernst van de zaak en de urgentie die bij iedereen gevoeld wordt gaat de partij schriftelijke vragen stellen om opheldering te krijgen.

Bijdrage PvdD: https://noordholland.partijvoordedieren.nl/bijdragen/bijdrage-toepassen-provinciale-coördinatieregeling-pcr-project-everest-tata-steel

Motie: https://noordholland.partijvoordedieren.nl/moties/motie-problemen-tata-steel-niet-doorschuiven-maar-bij-de-bron-aanpakken

Mondelinge vragen: https://noordholland.partijvoordedieren.nl/vragen/vragenuur-zorgen-over-partijdigheid-onderzoek-naar-gezondheid-en-tata-steel