Motie aange­nomen over aanpak externe bedrei­gingen Waddenzee


Doel­stelling Wadden­fonds blijft tot nu toe achter

15 juli 2021

Benut het Waddenfonds voor het verminderen van externe bedreigingen voor de Waddenzee. De gezamenlijke motie van PvdD, PvdA, GL, D66 en SP die Gedeputeerde Staten daartoe oproept, is in de PS-vergadering van 28 juni 2021 aangenomen.

Het Waddenfonds is in het leven geroepen om schade aan de natuur door gasboringen te compenseren. De natuurlijke rijkdommen van de Waddenzee worden daarnaast bedreigd door bijvoorbeeld lozingen met vervuild water en de containervaart langs de Wadden. Het verminderen of wegnemen van die externe bedreigingen is een van de hoofddoelen van het Waddenfonds.

In een recente evaluatie van het Waddenfonds wordt geconstateerd dat “er nog nauwelijks sprake is van het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdommen van de Waddenzee”, en dat door het Waddenfonds gesteunde projecten tot nu toe juist op deze doelstelling achterblijven.

Bovendien blijft het Rijk vergunningen verlenen voor diverse schadelijke economische activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn gas- en zoutwinning in de Waddenzee, de aanleg van kabels op ecologisch gezien onwenselijke tracés door het Wad en onder Schiermonnikoog en het toelaten van lozingen door een gasbooreiland ten noorden van de Waddeneilanden. Ook wordt het gebied nog steeds ernstig overbevist.

De oproep aan GS in de motie is dan ook duidelijk: 1) verzoek het Rijk dringend te stoppen met het verstrekken van vergunningen die de natuur op het Wad belasten. En 2) zet meer in op projecten die externe bedreigingen verminderen.

Statenlid Kostić: “Het Waddengebied is een uniek en internationaal beschermd gebied. Toch is het gebied een van de meest intensief beviste ter wereld Dat brengt veel schade met zich mee. We moeten ons er sterk voor maken dat al het geld uit het Waddenfonds in ieder geval bijdraagt aan het herstel van natuur. Visserij en sportviseconomie zijn bijvoorbeeld activiteiten die hier zeker niet in passen.”