Succes: geiten­hou­derij Enkhuizen gaat niet door!


15 juli 2021

Na veel verzet van burgers en Partij voor de Dieren Noord-Holland, heeft de gemeente Enkhuizen besloten om de Omgevingsvergunning in te trekken voor een geitenhouderij met 2.000 geiten.

Statenlid Kostic: ‘Het intrekken van de vergunning is geweldig nieuws. Zowel voor de dieren als voor mensen. De geitenhouderij valt gewoon onder de categorie vee-industrie en die moeten we afbouwen, niet verder opbouwen. Zo zijn bokjes ‘afvalproduct’ in deze sector en worden ze al na enkele weken gedood. 20 tot 66% van bokjes halen die paar weken niet eens, omdat ze ernstig ziek worden en vroegtijdig sterven. Bij de vrouwelijke geiten worden de hoorns tot op de schedel afgebrand. Dit is zeer pijnlijk. Daarnaast is Q-koorts een zoönose (zoals corona) en is de geitenstop ingesteld om oorzaken van extra longontstekingen in de omgeving van geitenhouderijen te onderzoeken. Niemand zit te wachten op nog een grote bedreiging voor volksgezondheid.”

De geitenstop is juist ingegaan vanwege gezondheidsrisico’s. Uit onderzoek blijkt dat omwonenden binnen twee kilometer van een geitenhouderij een verhoogde kans op longontsteking hebben. Er loopt nog een vervolgonderzoek van het RIVM naar welke ziekteverwekkers de longontstekingen veroorzaken.

De geitenhouderij zou aan de rand van Enkhuizen en vlakbij woningen komen. Waar ook nog eens plannen zijn voor een nieuw te bouwen wijk. Niet voor niets kwamen honderden omwonenden tegen de mogelijke komst van het geitenbedrijf in verzet.

De Partij voor de Dieren heeft de provincie opgeroepen met spoed de gemeente te wijzen op een mogelijkheid om de komst van de geitenhouderij tegen te houden en te sturen op het intrekken van de vergunning.

Statenlid Kostic van de Partij voor de Dieren: “Het was al een onzinnige situatie: de geitenhouder diende zes dagen voordat de geitenstop in december 2018 in ging, nog snel zijn aanvraag voor vergunning in. Daarnaast omzeilde hij de plicht om een milieueffectrapport (m.e.r.) te maken door precies op de drempel van m.e.r-plicht te gaan zitten: maximaal 2.000 geiten. Daardoor kon de gemeente het voorzorgbeginsel op het aspect van gezondheid niet toepassen. Bovendien heeft de provincie inmiddels geitenhouderij wel als intensieve veehouderij aangemerkt in de Omgevingsverordening, waardoor nieuwe intensieve geitenhouderijen sowieso niet meer zijn toegestaan. Het bedrijf zou drie keer door de mazen van de regels glippen.”

Om onduidelijke redenen ontbrak ten tijde van het beoordelen van de aanvraag voor een vergunning een negatief advies van de GGD in het dossier. Nu dit advies boven tafel is, gaf dit de gemeente de mogelijkheid het besluit tot vergunningverlening te heroverwegen. Dat heeft zij nu gedaan. Het bedrijf moet nu alsnog een m.e.r. indienen, op basis waarvan de gemeente het voorzorgbeginsel gezondheid kan toepassen en de kans dus groot is dat de geitenhouderij definitief afgewezen wordt. Het is nu de vraag of de geitenboer zijn plannen nog door wil zetten.


16 februari 2021 https://noordholland.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-ziet-mogelijkheden-om-geitenhouderij-enkhuizen-tegen-te-houden-en-vraagt-provincie-om-actie

16 februari 2021 https://noordholland.partijvoordedieren.nl/vragen/snel-meer-actie-om-nieuwe-geitenhouderij-enkhuizen-tegen-te-houden-vanwege-gezondheidsrisicos

19 april 2021 Bijdrage discussienota mega geitenhouderij in Enkhuizen - Bescherm de volksgezondheid - Noord-Holland - Partij voor de Dieren

Gerelateerd nieuws

Motie aangenomen over aanpak externe bedreigingen Waddenzee

Benut het Waddenfonds voor het verminderen van externe bedreigingen voor de Waddenzee. De gezamenlijke motie van PvdD, PvdA, ...

Lees verder

Partij voor de Dieren stelt vragen: groei Schiphol kost miljarden

De Statenfractie Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft vandaag vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld over een nieuw onde...

Lees verder