Partij voor de Dieren ziet moge­lijk­heden om geiten­hou­derij Enkhuizen tegen te houden en vraagt provincie om actie


16 februari 2021

De Partij voor de Dieren ziet mogelijkheden om de vestiging van een omstreden geitenhouderij in Enkhuizen te stoppen, op basis van een eerdere rechterlijke uitspraak in een andere gemeente. De partij roept de provincie op om met spoed de gemeente hierop te wijzen en te sturen op het intrekken van de omgevingsvergunning.

De gemeente Enkhuizen heeft op 23 december 2020 een omgevingsvergunning verleend voor een geitenhouderij met 2.000 geiten aan de rand van Enkhuizen en vlakbij woningen. Al jaren is er veel bezwaar tegen de mogelijke komst van dit bedrijf vanwege verhoogde gezondheidsrisico’s voor omwonenden. De gemeente neemt de komende weken een beslissing op ingediende bezwaarschriften tegen de vergunning.

Oplossing

Uit onderzoek blijkt dat omwonenden binnen twee kilometer van een geitenhouderij een verhoogde kans op longontsteking hebben. Er loopt nog een vervolgonderzoek naar welke ziekteverwekkers de longontstekingen veroorzaken. Om die reden heeft de provincie Noord-Holland sinds 12 december 2018 een geitenstop ingevoerd. Dat betekent dat het niet meer mogelijk is om een geitenhouderij te beginnen of uit te breiden. De aanvraag voor de geitenhouderij in Enkhuizen is echter zes dagen voor de geitenstop ingediend.

Statenlid Ines Kostić van de Partij voor de Dieren: “Zowel de gemeente als de provincie vinden de geitenhouderij ongewenst. Ze denken echter dat de gemeente de vergunning wel moest verlenen, omdat de aanvraag is ingediend voordat de geitenstop in ging. Dit lijkt onjuist. De gemeente heeft wel degelijk een instrument om aanvragen van vóór de geitenstop te weigeren, op grond van het voorzorgsbeginsel op het aspect gezondheid. Dat blijkt uit een eerdere uitspraak van de rechter, bij de gemeente De Ronde Venen.”

Gemeente De Ronde Venen (provincie Utrecht) heeft een aanvraag voor een geitenhouderij, die nog snel één dag voor de geitenstop was ingediend, geweigerd op grond van het voorzorgbeginsel. Met als motivatie dat los van het geitenverbod van de provincie, ook de gemeente het aspect gezondheid moet afwegen.

Statenlid Kostić: “Met de casus van De Ronde Venen heeft de gemeente een grond om de vergunning in te trekken. We roepen de provincie op om de gemeente te vragen de bezwaren tegen de geitenhouderij in dat licht te beoordelen. De enige logische uitkomst hiervan is dat de vergunning moet worden ingetrokken.”

Provincie als actieve beschermer van gezondheid

Verder wil de PvdD weten welke mogelijkheden de provincie ziet om eventueel zelf het bovengenoemde voorzorgbeginsel toe te passen en zelf de komst van de geitenhouderij te blokkeren. Immers, in de in 2020 vastgestelde Omgevingsverordening is geitenhouderij inmiddels als intensieve veehouderij aangemerkt en nieuwe bedrijven zijn niet meer toegestaan. In de oude ruimtelijke verordening werden geitenhouderijen echter uitgesloten van de definitie ‘intensieve veehouderij’. Dat heeft de Partij voor de Dieren meermalen proberen te veranderen, maar de provincie weigerde toen te luisteren, waardoor nieuwe geitenhouderijen vrij spel kregen.


Statenlid Kostić: “Het was een ernstige fout van de provincie om niet meteen de geitenhouderij als een mogelijke vorm van intensieve veehouderij aan te duiden. Als de provincie eerder naar de Partij voor de Dieren had geluisterd, dan hadden we deze gevaarlijke situatie niet. Nu moet de provincie alles op alles zetten om gemeente en burgers juridisch bij te staan en gezondheid van Noord-Hollanders te beschermen. Veel te vaak zien we dat de provincie in de rechtszaal pleit voor commerciële belangen, zoals die van Tata en Formule 1. Nooit staan ze daar naast de burgers om hun welzijn te beschermen. Dat moet anders.”Gerelateerd nieuws

Succes: Partij voor de Dieren maakt Voedselvisie Noord-Holland plantaardiger en diervriendelijker!

Dankzij de inzet van de Partij voor de Dieren is de Voedselvisie – een plan voor de toekomst van het voedsel- en landbouwbele...

Lees verder

Zonnepark Schiphol gaat er komen!

De Partij voor de Dieren heeft zich positief uitgesproken over het plan om nabij de start- en landingsbanen van Schiphol zonn...

Lees verder