Partij voor de Dieren stelt vragen: groei Schiphol kost miljarden


5 augustus 2021

De Statenfractie Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft vandaag vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld over een nieuw onderzoek waaruit blijkt dat de economie niet groeit door uitbreiding van het aantal vliegbewegingen op Schiphol. De partij wil van het provinciaal bestuur weten of zij scherper stelling wil nemen tegen de voorgenomen groei van Schiphol nu herhaaldelijk is aangetoond dat groei niet automatisch een positieve bijdrage aan de economie levert.

Groei van Schiphol levert de Nederlandse economie geen geld op, het leidt alleen maar tot extra kosten. Tot die conclusie komt onderzoeksbureau CE Delft in een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) naar groei en krimp van Schiphol. In een MKBA worden alle maatschappelijke opbrengsten en kosten van een besluit in beeld gebracht.

Opdrachtgever van dit onderzoek is de gemeente Aalsmeer, nadat de complete gemeenteraad eind vorig jaar een motie van GroenLinks aannam waarin het collegebestuur werd gevraagd onderzoek te laten doen naar de economische effecten van groei én krimp van Schiphol.

Statenlid Jaap Hollebeek van de Partij voor de Dieren: “Het is een dogma dat meer vliegbewegingen automatisch leiden tot een positieve bijdrage aan de economie, maar dat blijkt in de praktijk veel genuanceerder te liggen. Het is van belang je af te vragen welke verbindingen voor onze regio van economisch of maatschappelijk belang zijn en hoe je die op een duurzame manier inricht, via spoor, weg, water of luchtvaart.”

CE Delft stelt dat groei van Schiphol leidt tot een welvaartsverlies van miljarden euro’s. Een belangrijke verklaring zijn de hoge kosten voor klimaatmaatregelen. Zo leidt groei van Schiphol tot meer uitstoot en grotere klimaateffecten. Daardoor nemen de kosten om de uitstoot terug te dringen toe. Andere sectoren zullen dan meer en duurdere maatregelen moeten nemen. Ook gezondheidsschade voor omwonenden – geluidsoverlast en luchtvervuiling – zijn meegenomen in de MKBA.

Dat groei cruciaal zou zijn voor het behoud van een gunstig vestigingsklimaat en werkgelegenheid, wordt in het rapport in twijfel getrokken. De Schiphol-regio draait op volle toeren en de werkloosheid is laag. Als Schiphol verder groeit, gaat dat ten koste van groei en werkgelegenheid in andere sectoren.

De Partij voor de Dieren wil onder andere van het provinciebestuur weten of zij de conclusie van de onderzoekers onderschrijft en wat de consequenties daarvan zouden moeten zijn. Ook wil de partij weten of Gedeputeerde Staten onderschrijven dat de bevindingen uit de MKBA in grote lijnen in overeenkomst zijn met het rapport uit 2016 van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur genaamd ‘Mainports Voorbij’. Dit rapport van vijf jaar geleden concludeerde al dat Schiphol geen bovengemiddeld economische waarde-toevoeging kende en dat het eenzijdig streven naar volumegroei achterhaald is.

Jaap Hollebeek: “Het gaat om ‘slimme mainports’, zoals de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur ook stelt. ‘Brainport Eindhoven’ is een voorbeeld waarbij op een innovatieve manier nagedacht wordt over wat er nodig is om die regio zo concurrerend mogelijk te houden, op een zo schoon mogelijke manier. Met dit onderzoek van CE Delft blijkt eens temeer dat al die honderdduizenden vliegbewegingen van Schiphol niet alleen slecht zijn voor onze gezondheid en welzijn, maar dat het ook niet automatisch beter is voor onze welvaart. De gedachte dat meer per definitie altijd beter is, is echt niet meer van deze tijd.”


Gerelateerd nieuws

Succes: geitenhouderij Enkhuizen gaat niet door!

Na veel verzet van burgers en Partij voor de Dieren Noord-Holland, heeft de gemeente Enkhuizen besloten om de Omgevingsvergun...

Lees verder

Het Waddenfonds moet vanaf nu rekening houden met dierenwelzijn

Het Waddenfonds moet bij de verdeling van haar gelden vanaf nu ook expliciet dierenwelzijn meewegen. Dat is het gevolg van ...

Lees verder