Het Wadden­fonds moet vanaf nu rekening houden met dieren­welzijn


Provincie neemt voorstel Partij voor de Dieren aan

17 september 2021Het Waddenfonds moet bij de verdeling van haar gelden vanaf nu ook expliciet dierenwelzijn meewegen. Dat is het gevolg van een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren in de provincie Noord-Holland. Het Waddenfonds valt onder de verantwoordelijkheid van de provincies Friesland, Groningen en dus Noord-Holland.

Het Waddenfonds is opgericht om de natuur in het zwaar aangetaste Waddengebied, werelderfgoed, te herstellen. Het geld wordt nu echter ook ingezet voor allerlei economische projecten, zoals landbouw en sportvisserij. Deze projecten hebben vaak invloed op niet alleen mensen, maar ook dieren en hun leefomgeving.

De Partij voor de Dieren pleitte succesvol dat alle belangen in een democratie moeten worden meegewogen, dus ook die van dieren. Burgers vragen ook steeds sterker van overheden en bedrijven om beter rekening te houden met dieren.

Statenlid Ines Kostic van de Partij voor de Dieren: “Het Waddengebied is bij uitstek een plek waar dieren nog enige rust en ruimte zouden moeten kunnen vinden. Veel projecten van het Waddenfonds raken dus aan levens van dieren. Met het aannemen van ons voorstel zal explicieter rekening moeten worden gehouden met dierenwelzijn in beoordeling van projecten. Dat is een kwestie van beschaving. Bovendien past het bij de ambities van onze provincie en de roep vanuit de maatschappij. Dieren zijn medebewoners, en dat wordt gelukkig steeds vaker erkend.”

De motie werd mede ingediend door GroenLinks en JA21.