Motie Houd in Wadden­fonds rekening met dieren­welzijn


PvdD, Groen­Links, JA21

13 september 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 september 2021, ter behandeling van Waddenfonds: Uitvoeringskader 2021-2027 en evaluatie gemeenschappelijke regeling;

constaterende dat:

- inzet van het Waddenfonds en de bijbehorende projecten vaak raken aan belangen van vele dieren en hun leefomgeving;

- in een democratie alle belangen worden gewogen, dus ook die van de dieren;

- het Uitvoeringskader van het Waddenfonds nergens expliciet dierenwelzijn noemt;

- de maatschappij steeds sterker vraagt dat er bij investeringen, beleid en afweging van belangen beter rekening wordt gehouden met dierenwelzijn;

gehoord de discussie,

spreken uit:

- ook in het kader van het Waddenfonds dierenwelzijn belangrijk te vinden;

en roepen het Waddenfonds op:

- om bij de selectie van de te ondersteunen activiteiten/projecten expliciet dierenwelzijn mee te laten wegen;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, JA21, FvD, PvdA, SP, CU, Denk

Tegen

VVD, D66, CDA, PVV, 50Plus/PvdO

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Waddengeld niet naar vervuilende hobby

Lees verder

Motie Waddenfonds: niet investeren in viskwekerijen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer