Motie Wadden­fonds: niet inves­teren in viskwe­ke­rijen


13 september 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 september 2021, ter behandeling van Waddenfonds: Uitvoeringskader 2021-2027 en evaluatie gemeenschappelijke regeling;

constaterende dat:

- in het Uitvoeringskader Waddenfonds (blz.15) de mogelijkheid bestaat om te investeren in aquaculturen;

overwegende dat:

- het Waddenfonds aanvankelijk bedoeld is om de natuurwaarden van de Waddenzee te versterken;

- aquacultuur het kweken van waterplanten en –dieren, en dus investeren in viskwekerijen kan betekenen;

- viskwekerijen zijn een nieuwe vorm van industriële dierproductie en lossen het probleem van de overbevissing niet op;

- veel gekweekte vissen worden gevoerd met vismeel dat wordt gemaakt van in het wild gevangen vis1;

- wetenschappers van Oxford Universiteit – in het grootste onderzoek naar de impact van ons voedsel op milieu (voedselvoetafdruk) – eerder concludeerden dat ook de viskwekerij een verrassend vervuilende sector is2;

- het dierenwelzijn in Nederlandse viskwekerijen onacceptabel laag is, aldus onderzoek van Compassion in World Farming.3 Vissen zijn niet in staat hun natuurlijke gedrag te vertonen, zoals rusten, foerageren en schuilen, omdat ze in zeer hoge aantallen worden gehouden in kale bassins, die drastisch afwijken van hun natuurlijke leefomgeving;

- in 2018 de Raad voor Dieraangelegenheden – dé adviesraad voor het Rijk op het gebied van dierenwelzijn – concludeerde dat er veel meer aandacht moet komen voor dierenwelzijn en dat dat tot nu toe nauwelijks gebeurt4;

gehoord de discussie,

verzoeken het Waddenfonds om:

- om niet te investeren in viskwekerijen;

en gaan over tot de orde van de dag.


1 https://www.trouw.nl/nieuws/vi...

2 https://www.theguardian.com/environment/2018/may/31/avoiding-meat-and-dairy-is-single-biggest-way-to-reduce-your-impact-on-earth

3 https://www.ciwf.nl/media/7445317/ciwf-rapport-kweekvissen-in-nederland-vee-industrie-onder-water.pdf?utm_campaign=fish&utm_source=link&utm_medium=ciwf

4 https://www.rda.nl/publicaties/zienswijzen/2018/03/07/welzijn-van-vissen-verdient-meer-aandacht-van-overheid-en-andere-betrokken-partijen


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, Denk

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PVV, CU, 50Plus/PvdO

Lees onze andere moties

Motie Houd in Waddenfonds rekening met dierenwelzijn

Lees verder

Motie Gezamenlijke oproep aan Rijk vergunning gaswinning Ternaard-Ameland niet te verlenen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer