Motie Waddengeld niet naar vervui­lende hobby


13 september 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 september 2021, ter behandeling van Waddenfonds: Uitvoeringskader 2021-2027 en evaluatie gemeenschappelijke regeling;

constaterende dat:

- het Uitvoeringkader Waddenfonds 2021-2027 een laatste directe gelegenheid biedt aan PS om scherpere kaders mee te geven aan het Waddenfonds;

- de provincie en het Waddenfonds de bescherming en uitbreiding van natuur als belangrijke doelen zien en ook wordt ingezet op verbetering van de waterkwaliteit;

- de kaders van het Waddenfonds stellen dat activiteiten van het Waddenfonds de ecologie niet mogen schaden;

- er jaarlijks door sportvissers tienduizenden kilo’s lood (vrachtwagens vol) in het milieu terechtkomen, wat sportvisserij een van de grootste bronnen van loodvervuiling maakt;1

- lood zeer giftig is en al bij zeer kleine hoeveelheden gevaarlijk is, met schadelijke gevolgen voor niet alleen voor de ecologie, maar ook voor de gezondheid, vooral bij jonge kinderen;

- hoewel er niet-bindende ambities zijn afgesproken met de belangenvertegenwoordiging van sportvissers om het gebruik van lood voor 2027 naar nul af te bouwen, komt dat niet goed van de grond en dit betekent dat minstens zolang het Waddenfonds loopt de vervuiling gewoon doorgaat;2

- het Waddenfonds zich inzet voor het borgen van rust en gezonde leefgebieden voor o.a. vogels en vissen;

- wilde dieren (waaronder vogels) steeds vaker gewond raken of doodgaan doordat ze in aanraking komen met rondzwervend vistuig (vishaken, visdraad, etc.);

overwegende dat:

- sportvisserij dus botst met het oorspronkelijke doel van bescherming van de ecologie van het Waddengebied en daarin levende dieren;

gehoord de discussie,

roepen het Waddenfonds op:

- In ieder geval tot 2027 niet te investeren in projecten die (deels) bedoeld zijn voor de sportvisserij;

en gaan over tot de orde van de dag.


1 https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/vissen-met-giftig-lood-misdadig-als-je-weet-wat-het-met-de-gezondheid-van-een-kind-doet~abe1597a/

2 https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/vissen-met-giftig-lood-misdadig-als-je-weet-wat-het-met-de-gezondheid-van-een-kind-doet~abe1597a/


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, Denk

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PVV, CU, 50Plus/PvdO

Lees onze andere moties

Motie Inzetten op opkopen Wadvissers en Waddengebied herstellen

Lees verder

Motie Houd in Waddenfonds rekening met dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer