Motie Inzetten op opkopen Wadvissers en Wadden­gebied herstellen


PvdD, SP, DENK

13 september 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 september 2021, ter behandeling van Waddenfonds: Uitvoeringskader 2021-2027 en evaluatie gemeenschappelijke regeling;

constaterende dat:

- de visserij volgens wetenschappers een van de grootste externe bedreigingen is voor het ecosysteem van de Waddenzee; [1]

- het doel van een sterk en veerkrachtig voedselweb volgens wetenschappers op gespannen voet staat met de blijvende aanwezigheid van de visserijsector in de Waddenzee;[2]

- een grotere visstand meteen teniet gedaan kan worden door een toename van visserijactiviteit in het Waddengebied;[3]

overwegende dat:

- het Waddenfonds eerder gebruik heeft gemaakt van een tenderregeling garnalenvisserij om garnalenvissers op te kopen en vergunningen uit de markt te halen;

- zo’n opkoopregeling volgens het Waddenfonds de weg vrij maakt om gebieden voor het vissen op garnalen te sluiten en de ecologische waarden van de Waddenzee te versterken;

- het Waddenfonds reserveerde ongeveer 10 miljoen euro voor het opkopen van vergunningen van garnalenvissers op de Waddenzee, waarmee slechts 6,5 procent van de visserijgebieden in het gebied gesloten worden voor de garnalenvisserij; [4]

- van dat geld lijken 19 van de 89 garnalenvissers opgekocht te worden;

- de uitkoop langzaam gaat en de druk op het Waddengebied nog steeds groot is;

gehoord de discussie,

roept het Waddenfonds op:

- zich in te spannen bij het Rijk dat er toe wordt gewerkt naar het 100% opkopen van garnalenvissers in het Waddengebied en het innemen van (slapende) vergunningen uiterlijk in 2027;

en gaan over tot de orde van de dag.

[1] https://eenvandaag.avrotros.nl...
[2] https://www.volkskrant.nl/wete...
[3] https://www.volkskrant.nl/wete...
[4] https://www.dvhn.nl/groningen/...


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, Denk

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PVV, CU, 50Plus/PvdO