Groei van Schiphol


De Partij voor de Dieren is tegen groeiverslaving. Dat geldt voor de economie, en ook voor Schiphol. De Provincie Noord-Holland blijft tegen de wens van de inwoners en ondanks de gevaren voor volksgezondheid en klimaat, stug inzetten op groei. Terwijl Schiphol nu al te veel ultrafijnstof uitstoot en enorme geluids hinderveroorzaakt. Als de huidige groei van de wereldwijde luchtvaart doorzet, zal deze in 2080 alleen meer uitstoten dan alle andere economische activiteit, volgens onderzoek van de TU Delft. De Partij voor de Dieren zal zich blijven inzetten om groei van de luchtvaart en Schiphol te stoppen.

Daarbij verleent de provincie in naam van de vliegveiligheid ieder jaar opnieuw ontheffing voor het afmaken en vergassen van duizenden ganzen ten behoeve van de vliegveiligheid. In meer dan tien jaar tijd heeft het doden van meer dan 400.000 ganzen echter geen positief effect gehad op de veiligheid op Schiphol. De Partij voor de Dieren pleit al jaren voor diervriendelijke methoden om de vliegveiligheid te waarborgen. Wij hebben gepleit voor zonneakkers, het gebruik van verjagende groene lasers, pachtvoorwaarden, maatregelen in de ruimtelijke ordening en het stoppen met schieten van vossen rond Schiphol.

Groei van Schiphol

Wat we hebben bereikt

  • Motie Groei Schiphol van de baan aangenomen

    Bij het debat over de provinciale Omgevingsvisie 2050 in 2017, werden drie moties van de Partij voor de Dieren aangenomen, waaronder Groei Schiphol van de Baan. Bij de Omgevingsvisie wordt verder gekeken dan kortetermijnbelangen en richten de partijen zich op de toekomst van de provincie Noord-Holland.

    Echter, Gedeputeerde Staten legden de motie verkeerd uit, terwijl die toch heel duidelijk was. In een poging de verkeerde uitleg te corrigeren, diende de fractie het amendement Verant­woorde Ontwik­keling Schiphol in. Dat kreeg echter geen meerderheid.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws