Onder­schrijven van Verste­de­lij­kings­concept Metro­pool­regio Amsterdam


10 januari 2022

Allereest een fijne constatering dat wij als Staten invloed uit hebben kunnen oefenen, en dat door samenwerking tussen een groot aantal fracties leefbaarheid en een gezonde leefomgeving een prominentere plek in het verstedelijkingsconcept hebben gekregen. En dan denk ik vooral ook aan de inzet van de heren Vink en Voskuil, die beiden inmiddels geen onderdeel van deze Staten uitmaken.

Daarbij blijft het wel typisch dat dit wel onderaan de opsomming in de voordracht is toegevoegd. Daardoor kunnen wij ons toch niet geheel aan de indruk onttrekken dat er iets van een prioritering gesuggereerd wordt. Groei, werk en economie staan bovenaan, en klimaat, biodiversiteit en die gezonde leefomgeving sluiten de rij. Maar laten we het positief bekijken, het is een stapje in de goede richting.

Overigens zijn wij nog steeds van mening dat een gezonde economie niet per definitie een groeiende economie is. Onze planeet (en ook het stukje daarvan dat wij Metropool Regio Amsterdam noemen) groeit immers nog steeds niet mee, waardoor we gedoemd blijven om beleid op te stellen dat de negatieve effecten van al die groei moet verzachten. Een gezonde leefomgeving moet beperkingen opleggen aan economische activiteiten, en niet andersom, wat ons betreft.

Verder wil ik nog even kwijt dat ik het een fijne constatering vind dat een natuurinclusieve ruimtelijk inrichting blijkbaar binnen de MRA steeds belangrijker wordt geacht. Misschien kunnen we als provincie dat voortaan ook wat meer prioriteit geven, met name bij de enorme woningbouwopgave die ons (ook buiten de MRA) te wachten staat.

Ik had ook nog een vraag over het amendement van de heer Vink over binnenstedelijk bouwen, want de Nota van Beantwoording vond ik daarover vrij schimmig. Hoe is het amendement nou precies in het verstedelijkingsconcept terechtgekomen?

Als laatste nog even over keuzes die tegen elkaar indruisen. Er wordt gekozen voor een ‘robuuste ontwikkeling’ van Schiphol, wat conflicteert met de woningbouwopgave. Wij zijn helemaal niet tegen de luchthaven an sich, maar we geloven meer in ‘lean and mean’ dan in ‘robuust’.

Interessant voor jou

Legesverordening 2022: kostendekkendheid, ook voor stikstofvergunningen

Lees verder

Onderzoek naar Binnendijkse achteroevers met zon, natuur en recreatie Wieringerhoek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer