Leges­ver­or­dening 2022: kosten­dek­kendheid, ook voor stik­stof­ver­gun­ningen


13 december 2021

Voorzitter,

Ons provinciale uitgangspunt is onder andere een net tarief van leges. Leges zijn geen middel om beleid bij te sturen. Maar het is ook niet de bedoeling dat er te weinig berekend wordt waardoor de kosten moeten worden gedragen vanuit de begroting.

Ik moet dan ook een compliment geven. Veel tarieven zijn bijgesteld richting een eerlijk en correct bedrag. Kostendekkendheid, is ook de opdracht die het bestuur heeft gekregen van ons.

De provincie heeft ook een eigen begroting. Ze rekent ook een eigen belasting in de vorm van opcenten. De verschillen per provincie zijn er; logisch ook.

Daarom is het bijzonder om te zien dat twee tarieven naar beneden zijn bijgesteld, waardoor de kostendekkendheid is komen te vervallen. Eén door de gemeenschappelijke provincies; het IPO. Dit staat haaks op ons uitgangspunt van leges. En daarom dienen we een amendement in, samen met GroenLinks:

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

  • het besluit “De legesverordening 2022 met de daarbij behorende tarieventabel 2022 vast te stellen” te nummeren als 1.;
  • toe te voegen als besluit 2 de tekst “2. Het tarief onder 7.2 in de tarieventabel 2022 te wijzigen van € 1.600,00 naar € 2.250,00“;
  • toe te voegen als besluit 3 de tekst “3. Het tarief onder 7.5 in de tarieventabel 2022 te wijzigen van € 800,00 naar € 865,00”.

Dank u voorzitter.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Mooie woorden zijn weinig waard zonder harde deadlines voor Tata

Lees verder

Onderschrijven van Verstedelijkingsconcept Metropoolregio Amsterdam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer