Fabian Zoon


Frac­tie­voor­zitter

Fabian Zoon (1973) is statenlid en voorzitter van de Noord-Hollandse statenfractie. Hij is opgegroeid in Wormer en woonachtig in Koedijk. Sinds 2011 zet hij zich via de provinciale politiek in voor een groen Noord-Holland met écht dier- en natuurvriendelijk beleid. Naast woordvoerder financiën en bestuur, vecht hij om de Noord-Hollandse natuur te beschermen tegen de jagers en de economische groei die hapjes uit de natuur probeert te halen voor economisch gewin.

Fabian wil zorgen dat in Noord-Holland al het leven wordt gerespecteerd en dat natuurlijke processen weer de ruimte krijgen.

Gerelateerd

Partij voor de Dieren spoort provincie aan: ‘Geen uitstel, maar daden’

De Statenfractie van Partij voor de Dieren Noord-Holland riep de provincie bij de jaarlijkse Begrotingsbehandeling op tot daden in plaats van uitstelgedrag. Het aanpakken van de grote problemen van onze tijd – de bedreigingen voor klimaat, biodiversiteit en natuur – is urgenter dan ooit. De komende 10 jaar zijn daarbij cruciaal. Het is een kantelperiode, waarin overheden móeten handelen om de aard...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws