Fabian Zoon


Frac­tie­voor­zitter

Fabian Zoon (1973) is statenlid en voorzitter van de Noord-Hollandse statenfractie. Hij is opgegroeid in Wormer en woonachtig in Koedijk. Sinds 2011 zet hij zich via de provinciale politiek in voor een groen Noord-Holland met écht dier- en natuurvriendelijk beleid. Naast woordvoerder financiën en bestuur, vecht hij om de Noord-Hollandse natuur te beschermen tegen de jagers en de economische groei die hapjes uit de natuur probeert te halen voor economisch gewin.

Fabian wil zorgen dat in Noord-Holland al het leven wordt gerespecteerd en dat natuurlijke processen weer de ruimte krijgen.

Gerelateerd

Partij voor de Dieren wil een RedTeam op jachtplan damherten

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft vandaag in de commissievergadering NLG (Natuur, Landbouw en Gezondheid) gepleit voor een RedTeam op het nieuwe jachtplan damherten: een team van wetenschappers en dierenbeschermers die alternatieven aandragen voor de eenzijdig op doden gerichte faunabeheerplannen van de voornamelijk uit jagers bestaande Faunabeheereenheid (FBE). De ...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws