Fabian Zoon


Frac­tie­voor­zitter

Fabian Zoon (1973) is statenlid en voorzitter van de Noord-Hollandse statenfractie. Hij is opgegroeid in Wormer en woonachtig in Koedijk. Sinds 2011 zet hij zich via de provinciale politiek in voor een groen Noord-Holland met écht dier- en natuurvriendelijk beleid. Naast woordvoerder financiën en bestuur, vecht hij om de Noord-Hollandse natuur te beschermen tegen de jagers en de economische groei die hapjes uit de natuur probeert te halen voor economisch gewin.

Fabian wil zorgen dat in Noord-Holland al het leven wordt gerespecteerd en dat natuurlijke processen weer de ruimte krijgen.

Gerelateerd

Ook in Noord-Holland geen land­bouwgif meer bij natuur­ge­bieden

Ook in Noord-Holland mag er in de buurt van Natura 2000-gebieden zonder vergunning geen landbouwgif meer worden gebruikt. Dat concludeert de Partij voor de Dieren uit een uitspraak [1] van de rechtbank Noord-Nederland. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Zij wil dat de provincie gaat handhaven én een versnelling maakt in de omschakeling naar een gifvrije ...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws