Onderzoek ingesteld naar effect staand­want­vis­serij op vogels bij IJmuiden


En visser moet maat­re­gelen nemen om verstrikking te voorkomen

29 juni 2022

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de Wet natuurbescherming, laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren om het aantal vogelslachtoffers van staandwantvissen tussen de pieren van IJmuiden in kaart te brengen. In de tussentijd moet een visser in het gebied preventieve maatregelen nemen om te voorkomen dat de vogels niet verstrikt raken in de verticale netten onder water. Daarmee komt de Omgevingsdienst deels de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland tegemoet, die meerdere keren heeft gezien dat onder andere zeekoeten en roodkeelduikers in de netten verstrikt waren geraakt en om handhaving heeft gevraagd. De Omgevingsdienst ziet voorlopig onvoldoende redenen om staandwantvissen in het gebied helemaal aan banden te leggen.

De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland heeft in november 2021 de OD NHNH gevraagd om handhavend op te treden om het vangen en doden van vogels en zeezoogdieren in staandwantvisnetten bij IJmuiden tegen te gaan. De Vogelwerkgroep had een logboek met foto’s bij de OD NHN ingediend waarin bijvangst van internationaal wettelijk beschermde dieren zoals zeekoeten, roodkeelduikers en bruinvissen nauwkeurig wordt beschreven.

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Noord-Holland stelde direct schriftelijk vragen [1] aan de provincie, die eindverantwoordelijk is voor de bescherming van natuur en wilde dieren.

Statenlid Kostić: “Natuurlijk hadden wij het liefst gezien dat de visserij aan banden werd gelegd; het is wreed, onnodig en niet meer van deze tijd. We zouden vissers moeten helpen om op een andere manier hun boterham te verdienen. Maar het is goed dat de Omgevingsdienst een onafhankelijk onderzoek gaat instellen en dat de visser nu in ieder geval al preventieve maatregelen moet nemen om extra slachtoffers te voorkomen. Het laat zien hoe belangrijk het is dat burgers misstanden bij de Omgevingsdienst melden.”

Dieronvriendelijke methode
Staandwantvisnetten zijn netten van soms honderden meters lang die rechtop, als een soort hek, in het water worden geplaatst. Het is een dieronvriendelijke methode, waarbij niet alleen vissen maar ook zeevogels en zeezoogdieren als bruinvissen (dolfijnachtige) en zeehonden verstrikt raken en verdrinken.

De Omgevingsdienst heeft onderzoek ter plekke gedaan. Daarbij is geen bijvangst geconstateerd. Wel heeft de OD gezien dat de visser geen preventieve maatregelen neemt, ondanks dat hij erkent dat er regelmatig vogels in de netten zitten. De OD heeft besloten om niet handhavend op te treden in de vorm van een boete of een verbod, omdat ze nog onvoldoende zicht hebben op de rol en impact van het vissen met staand want ten aanzien van het opzettelijk doden en vangen van vogels. Wel ziet de OD voldoende reden om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de impact deze vorm van visserij in het gebied en mogelijke maatregelen om slachtoffers te voorkomen. In de tussentijd moet de visser gebruik maken van jonen (drijvers) en reflecterende linten, maatregelen die dieren kunnen weren en zo slachtoffers kunnen voorkomen.

1. https://noordholland.partijvoordedieren.nl/vragen/handhavingsverzoek-wet-natuurbescherming-staand-wantvissen

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren doet 11 voorstellen om dieren, natuur, milieu en gezondheid beter te beschermen

De Partij voor de Dieren heeft afgelopen Provinciale Statenvergadering elf voorstellen ingediend om de provinciale regelgevin...

Lees verder

Provincie Noord-Holland wil dieren beschermen tegen hittestress

Provincie Noord-Holland gaat zich inzetten voor betere bescherming van landbouwdieren zoals koeien en schapen tegen extreem w...

Lees verder