Partij voor de Dieren doet 11 voor­stellen om dieren, natuur, milieu en gezondheid beter te beschermen


25 mei 2022

De Partij voor de Dieren heeft afgelopen Provinciale Statenvergadering elf voorstellen ingediend om de provinciale regelgeving groener te maken. Dit was bij de Omgevingsverordening 2022. Wel drie voorstellen werden aangenomen. De nieuwe verordening zal in werking treden wanneer de Omgevingswet in werking treedt. Dat is naar verwachting 1 januari 2023.

Statenlid Jaap Hollebeek: “Dit is het moment om als provincie een rol te pakken in de geest van de Omgevingswet. Een wet waarin de landelijke overheid zegt aan te willen sluiten bij de nieuwe, complexe maatschappelijke uitdagingen en de transitie naar een duurzame samenleving, waarin kwetsbare waarden worden beschermd. En vervolgens integraal te kijken naar de grote uitdagingen van onze generatie. Uitdagingen op onder meer het gebied van gezondheid, milieu, klimaat, biodiversiteit, veiligheid, et cetera.”

Zo is volgens de Partij voor de Dieren het landbouwdossier, en dan met name de intensieve dierhouderij, een uitgelezen kans om meerdere problemen in een keer aan te pakken, zoals verlies van biodiversiteit, de veeindustrie, klimaatproblemen, bodemdaling, waterkwaliteit en gezondheid van mens en dier.

De motie om vogelslachtoffers bij windturbines zoveel mogelijk te voorkomen werd door alle partijen gesteund. Ook de motie die de provincie oproept om proefprojecten voor verruiming van ‘Vrijkomende agrarische bebouwing’ (stoppende agrarische bedrijven) breder uit te voeren kon rekenen op een heel ruime meerderheid van de stemmen. De partij wil proefprojecten op verschillende locaties, in meerdere regio’s, en gericht op de huisvesting van plattelandsouderen, plattelandsjongeren of vormen van begeleid wonen. In plaats van een enkel project, met woningen in het duurdere segment. Alleen de VVD en Liberaal NH stemden tegen.

De derde motie die werd aangenomen vraagt de provincie te onderzoeken of of gemeenten verplicht kunnen worden om bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelen, zoals een nieuwe woonwijk, rekening te houden met de watertoets van het waterschap. Daarmee kan een belangrijke stap worden gezet in het voorkomen van problemen met water, zoals overstromingen en aantasting van de waterkwaliteit- en kwantiteit.

De motie om intensieve viskwekerijen te behandelen als intensieve veehouderijen en ze dus aan banden te leggen, kreeg alleen steun van SP en DENK. De ‘groene’ coalitiepartijen GroenLinks, PvdA en D66 stemden tegen. Dit terwijl intensieve viskwekerijen aantoonbaar schadelijk zijn voor milieu, gezondheid en dierenwelzijn en veel energie kosten.

De twee voorstellen over natuurinclusief (ver)bouwen werden door verantwoordelijk bestuurder Loggen omarmd, maar hij vroeg om tijd om dit verder vorm te geven.

Jaap Hollebeek: ”Ik hoorde veel mooie verhalen, maar ik mis de urgentie. Zo hoorde ik de PvdA duidelijk een duurzame richting aangeven en GroenLinks wil meer aandacht voor een gezonde leefomgeving en biodiversiteit. D66 wijst ons op de waarde van natuur en veel bomen, naast de aandacht voor het woningtekort. Laten we gezamenlijk de daad bij het woord voegen en daadwerkelijk duurzaam doorpakken.”


Lees hier de bijdrage van Jaap Hollebeek.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren pleit succesvol voor groene doorfietsroutes en betrekken van mensen met mobiliteitsbeperking

Provincie Noord-Holland gaat investeren in groene doorfietsroutes en het betrekken van mensen met een mobiliteitsbeperking bi...

Lees verder

Onderzoek ingesteld naar effect staandwantvisserij op vogels bij IJmuiden

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de Wet natuurbescherming, l...

Lees verder