Partij voor de Dieren pleit succesvol voor groene door­fiets­routes en betrekken van mensen met mobi­li­teits­be­perking


25 mei 2022

Provincie Noord-Holland gaat investeren in groene doorfietsroutes en het betrekken van mensen met een mobiliteitsbeperking bij haar beleid voor actieve mobiliteit. Dit dankzij voorstellen van onder andere de Partij voor de Dieren.

De provincie wil met de zogenoemde ‘Actieagenda Actieve Mobiliteit’ juist actieve mobiliteit (zoals fietsen en lopen) aanmoedigen, om een gezonde, klimaatvriendelijke en actieve leefstijl te bevorderen. Voor de Partij voor de Dieren kon het beter.

Statenlid Jaap Hollebeek: “Het is heel mooi dat de provincie aandacht heeft voor een gezonde leefstijl en het aantrekkelijker maken van fietsroutes. Alleen gebeurt dit vooral vanuit de invalshoek functionaliteit en comfort. Wij missen de invalshoek van het fietsen in een fijne, groene en natuurlijke omgeving.”

De Partij voor de Dieren stelde daarom voor om langs doorgaande fietsroutes waar mogelijk natuurlijke elementen aan te leggen, zoals struiken, bomen en bloemenrijke bermen. Dit voorstel werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Ook het voorstel van de Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, CU en VVD om mensen met een mobiliteitsbeperking te betrekken bij de uitvoering van het beleid, werd breed omarmd. Nog te vaak worden mensen met een mobiliteitsbeperking vergeten bij ruimtelijke en infrastructurele projecten, waardoor deze mensen onvoldoende gebruik kunnen maken van de publieke ruimte. Dit ondanks het feit dat Nederland zich sinds 2016 moet houden aan het VN-verdrag Handicap, dat bedoeld is mensen met een beperking meer bescherming te bieden.

Lees hier de bijdrage van Jaap Hollebeek.

Gerelateerd nieuws

Voorstel Partij voor de Dieren om dierlijke slachtoffers windturbines te voorkomen unaniem aangenomen

Een motie van de Partij voor de Dieren om faunaslachtoffers te voorkomen bij windturbines werd met algemene stemmen aangenome...

Lees verder

Partij voor de Dieren doet 11 voorstellen om dieren, natuur, milieu en gezondheid beter te beschermen

De Partij voor de Dieren heeft afgelopen Provinciale Statenvergadering elf voorstellen ingediend om de provinciale regelgevin...

Lees verder