Voorstel Partij voor de Dieren om dierlijke slacht­offers wind­tur­bines te voorkomen unaniem aange­nomen


23 mei 2022

Een motie van de Partij voor de Dieren om faunaslachtoffers te voorkomen bij windturbines werd met algemene stemmen aangenomen. Het voorstel was onderdeel van de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022, een document met de belangrijkste provinciale regels.

In de langetermijnvisie van Noord-Holland (de zogenoemde Omgevingsvisie) is opgenomen dat om de biodiversiteit op peil te houden, toekomstige ontwikkelingen als verstedelijking, landbouw, en klimaatmaatregelen, zoveel mogelijk natuurinclusief moeten zijn. Als het gaat om windenergie is het rekening houden met dieren nog onvoldoende vastgelegd in de Omgevingsverordening. Niet alleen de Partij voor de Dieren, maar ook natuur- en dierenwelzijnsorganisaties maken zich hier zorgen over.

Om vogels zo veel mogelijk te beschermen tegen ronddraaiende wieken van windturbines zijn al veel technische maatregelen mogelijk, zoals het geheel of gedeeltelijk zwart maken van een wiek. De wieken zijn dan beter zichtbaar.

Statenlid Jaap Hollebeek: “Het moet vanzelfsprekend worden om bij activiteiten als het plaatsen van windturbines, rekening te houden met dieren. Laten we daarnaast bij het aanpakken van iedere crisis rekening houden met wat de grootste opgave van de 21ste eeuw zal blijken te zijn: het voorkomen van het instorten van onze biodiversiteit. Onze leefomgeving moet daarom zo veel mogelijk natuurinclusief zijn. Een sterke bescherming van dieren in onze regelgeving hoort daarbij.”

De provincie Noord-Brabant heeft al in haar Omgevingsverordening staan dat windturbines alleen zijn toegestaan als maatregelen zijn getroffen om faunaslachtoffers te voorkomen. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie, net als Noord-Brabant, zo snel mogelijk in de Omgevingsverordening verplicht dat bij windenergieprojecten altijd maatregelen om faunaslachtoffers te voorkomen worden getroffen. Daarbij hoort ook onderzoek naar de vraag of die maatregelen echt werken of dat ze aangepast moeten worden. Het voorstel werd unaniem aangenomen.

Lees hier de bijdrage van Jaap Hollebeek.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren luid en duidelijk aanwezig op Manifestatie Krimp Luchtvaart

“Minder vluchten!”. Dat was de boodschap dit weekend van de landelijke manifestatie Krimp Luchtvaart. Daar waar de Partij voo...

Lees verder

Partij voor de Dieren pleit succesvol voor groene doorfietsroutes en betrekken van mensen met mobiliteitsbeperking

Provincie Noord-Holland gaat investeren in groene doorfietsroutes en het betrekken van mensen met een mobiliteitsbeperking bi...

Lees verder