Motie RES: Vogel­vrien­de­lijkere wind­molens


5 juli 2021

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 5 juli 2021, ter behandeling van de voordracht RES 1.0 Noord-Holland Nood en Noord-Holland Zuid (VD-31);

constaterende dat:

• de Regionale Energie Strategieën (RES) veel grote windmolens met zich mee gaan brengen;

overwegende dat:

• uit een Noors onderzoek blijkt dat de vogelsterfte door windmolens met 70% zou afnemen, en voor roofvogels zelfs misschien volledig, door een zwarte streep op één van de wieken aan te brengen, of door één van de wieken voor de helft of geheel zwart te verven [1][2];

• wieken van dezelfde kleur vervagen in de hersenen van vogels tot een vaste transparante schijf en dit door een onderbreking in de kleur verholpen kan worden;

• in de Groningse Eemshaven succesvol onderzoek is gedaan met een radarsysteem dat slachtoffers moet voorkomen [3];

• onderzoekbureau Waardenburg denkt dat het eventueel mogelijk is beide systemen naast elkaar te gebruiken [4];

• voor veel trekvogels Nederland een internationaal knooppunt is op hun route tussen noord en zuid;

• het goedkoper is de verf aan te brengen voordat de windmolens daadwerkelijk op hun plek staan;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

• de effecten op mens en dier te onderzoeken van maatregelen om vogelslachtoffers door windmolens zoveel mogelijk te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het geheel of gedeeltelijk zwart maken van een wiek of het installeren van een radarsysteem;

• te onderzoeken hoe dit soort maatregelen door de provincie gestimuleerd of afgedwongen kunnen worden;

• daarover verslag te doen aan PS;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, Denk, GroenLinks, JA21, Partij voor de Dieren, PvdA, PVV, SP, VVD

Tegen

FvD